Γιώργος Μπιθαράς

Ακριβώς στο όριο της… κόκκινης γραμμής που διαχωρίζει το χαμηλό από το μέσο πιστωτικό κίνδυνο, βρίσκεται η πιστοληπτική «σήμανση»...