Γιάννης Βαρδινογιάννης

Βαρδής Βαρδινογιάννης ναυτιλία

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,...

  • 1
  • 2