Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

Σε προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, προχώρησε η υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και...