Κοινωνία

Ξεκινάει το πρόγραμμα για την πρόσληψη 100.000 εργαζόμενων – Το όφελος από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (παραδείγματα)

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Νέα μέτρα για εργαζόμενους – ανακοινώσεις υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση

Τα μέτρα που θα υλοποιήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξειδίκευσε ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης σε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο.

«Όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα δεν είναι αποσπασματικά αλλά αποτελούν ένα συνεκτικό πλέγμα συμπληρωματικών μεταξύ τους μέτρων που έρχονται να στηρίξουν τους αρχικούς στόχους που έχουμε θέσει: Στήριξη των εργαζόμενων, διατήρηση των θέσεων εργασίας, προστασία των ανέργων, ενίσχυση της αγοράς εργασίας ώστε έτσι το 2021 να ξαναμπούμε σε μία γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας».

Από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την μείωση κατά τρεις μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών από το 2021.

Πρόγραμμα 100.000 θέσεων με επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Οκτωβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα για την δημιουργία 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα πλήρους ή μερικής απασχόλησης με κάλυψη του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, συνολικού κόστους 350 εκατ. ευρώ. Όπως επισήμανε πριν από λίγο ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης του πρόγραμμα θα «τρέξει» μέχρι την εξάντληση των θέσεων των 100.000, ενώ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εργοδότης δεν έχει την υποχρέωση να προσλάβει τον επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.

Το νέο πρόγραμμα θα είναι ουσιαστικά πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό, και θα επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζόμενου για 6 μήνες μετά από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή.

Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αλλά και ούτε οι συμβάσεις εργασίας τους μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Η επιχείρηση – εργοδότης που θα προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι :

α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο και τον eΕΦΚΑ,

β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα άρχεται θα ξεκινήσει 1.10.2020 και θα τρέχει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Σε περίπτωση που κατόπιν διασταυρώσεων συναχθεί ότι η επιχείρηση – εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλει η ίδια τις συνολικές για τους 6 μήνες αναλογούσες στο μηνιαίο μισθό πρόσληψης ασφαλιστικές εισφορές και αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια άνεργους στον ΟΑΕΔ εκπίπτει επίσης και από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 200 ευρώ, ποσό το οποίο επίσης θα το καταβάλει ο ίδια η επιχείρηση.

Πόσο μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές – Τι κερδίζουν εργοδότες-εργαζόμενοι

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης επισήμανε ότι για μισθό 650 ευρώ το όφελος φτάνει τα 148 ευρώ για τους εργαζόμενους και για μισθό 1.500 ευρώ το όφελος φτάνει 342 ευρώ το χρόνο.

«Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω της μείωσης των εισφορών είναι μία έμπρακτη στήριξη της αγοράς εργασίας καθώς δίνει μεγάλα κίνητρα στον εργοδότη να προχωρήσει σε προσλήψεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Μείωση, και μάλιστα γενναία, του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις είχαμε εφαρμόσει και το 2013, επί δικής μου θητείας στο Υπουργείο Εργασίας, με την κυβέρνηση Σαμαρά. Συγκεκριμένα είχαμε προχωρήσει σε μείωση 6 ποσοστιαίων μονάδων επί των ασφαλιστικών εισφορών γεγονός που συνέβαλε τότε στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στην ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αποτελεί μία ακόμα προεκλογική μας δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα αλλά, παράλληλα, συνιστά τη πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική πολιτική για ενίσχυση της απασχόλησης, της ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων ενώ θα συμβάλλει καίρια στην αποκλιμάκωση της ανεργίας».

Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα του υπουργείου Εργασίας:

Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα:

 

Αλλαγές στην αγορά εργασίας – Συνδικαλιστικός νόμος

Όπως αποκάλυψε το Mononews, εντός Οκτωβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλλαγές στην αγορά εργασίας, νέο καθεστώς για την τηλεργασία και πλήρη αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση πρόκειται για μία μεταρρύθμιση, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στο χτίσιμο μίας σύγχρονης αγοράς εργασίας που θα ανταποκρίνεται στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, θα αξιοποιεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του ILO, θα υλοποιεί ευρωπαϊκές οδηγίες μα πάνω απ’ όλα θα δίνει την δυνατότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα σέβεται τον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του και θα τον ισχυροποιεί στη νέα πραγματικότητα.

Το νομοσχέδιο προγραμματίζεται να βγει στην διαβούλευση στις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμείνει, όπως είπε ο κ. Βρούτσης, όσο χρόνο χρειαστεί ένας εκτενής, ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία. Ανάμεσα στα κεφάλαια του νομοσχεδίου υπάρχει η ΕΡΓΑΝΗ 2, η τηλεργασία και η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου.

«Στο επίκεντρο της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης θα βρεθεί ο συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982, ένας νόμος που την εποχή που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ήταν καινοτόμος, αναγκαίος και λειτουργικός και έθεσε τα θεμέλια της ευρυθμίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, πυλώνας της Δημοκρατίας μας. Ωστόσο, μετά από 38 χρόνια εφαρμογής του, οι ανάγκες και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι διαφορετικές και το πλαίσιο του συνδικαλισμού στην Ελλάδα χρειάζεται εκσυγχρονισμό ώστε να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, να γίνει ελκυστικό και να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα», ανέφερε ο κ. Βρούτσης.

Επιπλέον παρεμβάσεις

Εν τω μεταξύ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας που υπεγράφη χθες, ανοίγει ο δρόμος για να καταβληθούν τα επιδόματα ανεργίας 2 μηνών σε όσους το επίδομα ανεργία έληξε τον Ιούνιο, Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η πληρωμή θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά ούτε πρόσθετη αίτηση, αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ακόμη συντάσσεται η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει την αναβολή της αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 για τους απασχολούμενους σε επαγγελματικούς κλάδους που «χτύπησε» ο κορονοιός.

  Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ