Κοινωνία

Το ΣτΕ «κόβει» το κάπνισμα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και καζίνο


«Κόβει» το κάπνισμα και στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των κέντρων διασκέδασης και των καζίνο, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε ως μη νόμιμη την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων άνω των  300 τ.μ. μπορούσαν να πληρώσουν 200 ευρώ για κάθε τετραγωνικό και να μετατρέψουν σε χώρο καπνιζόντων μέχρι και το μισό μαγαζί τους.

 Το Δ΄  Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η εξαίρεση στον κανόνα της απαγόρευσης καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, θεσπίστηκε με οικονομικά κριτήρια και ειδικά για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δεν εξυπηρετεί τη μείωση της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε αυτόν.

Όπως αναφέρουν στο σκεπτικό τους: «Η εν λόγω εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος δεν θεσπίστηκε επί τη βάσει κριτηρίων προκυπτόντων από την επίμαχη διεθνή σύμβαση, αλλά αντιθέτως υπαγορεύθηκε από δημοσιονομικούς λόγους, ήτοι λόγους που παρίστανται κατ΄ εξοχήν απρόσφοροι για την εξυπηρέτηση των επιδιωκομένων από τη διεθνή σύμβαση σκοπών».

Συνεπώς, καταλήγει το ΣτΕ, η προσβαλλόμενη 93828/18.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, όπως τροποποιήθηκε  με την υπ΄ αριθμ. Υ1/ΓΠοικ./134274/23.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση  είναι μη νόμιμη και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.

Πάντως, όπως προκύπτει από μια νέα προσφυγή της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μήνυμα Ζωής», τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας έχουν ήδη υπογράψει μια νέα απόφαση για τη δημιουργία χώρων καπνιζόντων, έναντι τέλους 200 ευρώ το τ.μ., η οποία αντικαθιστά αυτή που ακυρώθηκε από το ΣτΕ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα κληθεί και πάλι να αποφασίσει για τη νομιμότητα και της νέας ΚΥΑ.

 


ΣΧΟΛΙΑ