Κοινωνία

ΣτΕ: Ξεκίνησε η μητέρα των μαχών για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

συνταξιουχοι


Η μητέρα των μαχών για τα αναδρομικά των συνταξιούχων άρχισε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Οι δικαστές και οι ένστολοι έλαβαν χωρίς περιορισμούς τα αναδρομικά τους για περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. “Γιατί αυτοί κι όχι εμείς;”, είναι το δίκαιο παράπονο των συνταξιούχων», τόνισε αρχίζοντας την τοποθέτηση του ο πληρεξούσιος δικηγόρος των 46 συνταξιούχων του ΟΤΕ, η αγωγή των οποίων κρίνεται σήμερα στη μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ.

Οι 31 ανώτατοι δικαστές, με την απόφαση τους που δεν αναμένεται νωρίτερα από το καλοκαίρι, θα ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο των διεκδικούμενων αναδρομικών χιλιάδων συνταξιούχων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο δικηγόρος των 46 συνταξιούχων είναι ο πρώτος που αναπτύσσει τα νομικά του επιχειρήματα. Θα ακολουθήσουν οι δικηγόροι του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου και των δικηγόρων των περίπου 20.000 συνταξιούχων και συλλόγων που έχουν δηλώσει πρόσθετη παρέμβαση σε αυτή την πολιτική δίκη.

Τι διεκδικούν

Ο ΕΦΚΑ επέλεξε να στείλει στο ΣτΕ για οριστική κρίση την αγωγή των 46 συνταξιούχων του ΟΤΕ.

Διεκδικούν από 5.600 έως 62.394 ευρώ, ανάλογα με την απώλεια που είχε ο καθένας για 80 μήνες από τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 2012, οι οποίες κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

Σε αυτή τη δίκη, η απόφαση θα είναι οριστική και για τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιουχων της χώρας, για το αν δικαιούνται αναδρομικά από τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και την κατάργηση των 3 δώρων και αν ναι, για ποιες χρονικές περιόδους.

Πάντως, νομικοί σχολίαζαν ότι οι πιθανότητες να αποφασιστεί η χορήγηση αναδρομικών περιορίζονται στο 10μηνο από τον Ιούλιο του 2015 (οπότε δημοσιεύθηκε η απόφαση ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των μνημονιακών περικοπών του 2012) ως και την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016.

Ο ΕΦΚΑ έχει υποβάλει τα εξής ερωτήματα στο ΣτΕ:

α) Αν η θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του ν. 4387/2016 ρύθμιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, ήτοι από 12.5.2016 και εφεξής, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

β) Αν η παραπάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 έχει την έννοια ότι καταλαμβάνει ρυθμιστικά και το διάστημα από 1.1.2013 έως την 11.5.2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

γ) Αν ο χρονικός περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-8/2015 αποφάσεις της ΟλΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης προς το Σύνταγμα των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή καταλαμβάνει και τη διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς το άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και

δ) Αν με βάση τις ανωτέρω κρίσεις της ΟλΣτΕ 1891/2019 και των ΟλΣτΕ 2287-8/2015 οι παραπάνω μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 11.5.2016 είναι δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ εφόσον από εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, μεταγενέστερη των αποφάσεων ΟλΣτΕ 2287-8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει ότι οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 από την έναρξη επιβολής τους (1.1.2013) ήταν κατ’ ουσίαν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ,

Από την πλευρά τους, ΕΦΚΑ και Ελληνικό Δημόσιο υποστηρίζουν ότι τα αναδρομικά υπολογίζονται στο ποσό των 26 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι θα τιναχθεί στον αέρα ο κρατικός προϋπολογισμός αν γίνουν δεκτές οι αγωγές των συνταξιούχων.ΣΧΟΛΙΑ