Κοινωνία

ΣτΕ: Δικαιώθηκε η ΕΔΕΜ και ανέλαβε την διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων

ΣτΕ: Συνταγματική η κατάργηση των μαθημάτων «Ελεύθερου Σχεδίου», «Γραμμικού Σχεδίου» και «Καλλιτεχνική Παιδεία» από τα Λύκεια

ΣτΕ


Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ΣτΕ, οι προσφυγές του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Η Αυτοδιαχείριση», κατά της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής.

Ζητούσε την ακύρωση της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ, που είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί μουσικών έργων.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με τις υπ΄ αριθμ. 2015 και 2016/2021 αποφάσεις της έκρινε ότι απαραδέκτως προσβάλλεται τόσο η απόφαση των μελών της Γ.Σ. της Ε.Υ.Ε.Δ., ως προερχόμενη από υπηρεσία του κατ’ άρθρον 69 νόμου 2121/1993 ν.π.ι.δ. (Ο.Π.Ι.), που δεν συνιστά διοικητικό όργανο, όσο και η κατ’ επίκληση του άρθρου 51Α παράγραφος 8 του νόμου 4481/2017 (για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων, κ.λπ.), εκδοθείσα κ.υ.α., με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά της δραστηριότητας της Ε.Υ.Ε.Δ. του Ο.Π.Ι.

Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν συνιστά πράξη διοικητικού οργάνου η εκδοθείσα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51Α παρ. 8 ν. 4481/2017) απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας με την οποία επελέγη ο Ο.Σ.Δ. ΕΔΕΜ ανέλαβε τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, κατά τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο του νόμου 4481/2017.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να προσβληθεί («δεν προσβάλλεται παραδεκτώς») από τον ΟΣΔ «Η Αυτοδιαχείριση», κατέληξε το ΣτΕ.

Το επίμαχο άρθρο 51Α παράγραφος 8 του νόμου 4481/2017 αναφέρει: «Η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ