F

Κοινωνία

Συντάξεις: Στον «αέρα» τα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων – Έρχεται πλήθος ενστάσεων

συνταξιουχοι


Στον «αέρα» βρίσκονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν 1,77 εκατομμύρια «παλιοί» συνταξιούχοι πριν από περίπου μια εβδομάδα λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συσταθεί ειδική ομάδα που θα μελετήσει τις αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας και θα προχωρήσει στην κατάρτιση νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου με διορθωτικές παρεμβάσεις για τα ποσοστά αναπλήρωσης όσων απασχολούνται με πολλά έτη ασφάλισης και υψηλές συντάξιμες αποδοχές.

 Η ανατροπή αυτή «ξηλώνει» τον επανυπολογισμό όλων των συντάξεων και των προσωπικών διαφορών που έχουν διαπιστωθεί:

-Όσων έλαβαν την σύνταξή τους έως τις 12 Μαΐου του 2016 και τις προσωπικές διαφορές που διαπιστώθηκαν

-Όσων έλαβαν σύνταξη από τις 13 Μαΐου και έως το τέλος του 2018, οι οποίοι έλαβαν κάποιο ποσοστό της αρνητικής προσωπικής διαφοράς εφόσον ξεπερνούσε το 20%.    Όσοι υπέβαλαν αίτηση το 2016 πήραν το 1/2 του ποσού, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2017 το 1/3, ενώ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2018 το 1/4.

-Όσων έλαβαν σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι οποίοι στα εκκαθαριστικά τους δεν έχουν προσωπική διαφορά και η σύνταξή τους υπολογίστηκε εξ’ ολοκλήρου με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου.

Κατάθεση ενστάσεων

Η απόφαση του ΣτΕ θα οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους στην υποβολή ενστάσεων από τις από τις 15 Οκτωβρίου και μετά που θα ανοίξει η ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του Νόμου 4387/16 έφεραν στο φως, µετά από εννέα µήνες καθυστέρησης, αποκλίσεις σε σχέση µε την καταβαλλόμενη σύνταξη (η οποία αναγράφεται ως «προσωπική διαφορά») από 200 έως και περισσότερα από 350 ευρώ. Οι αποκλίσεις αναµένεται να αυξηθούν µετά την αναπροσαρµογή των ποσοστών αναπλήρωσης που είναι υποχρεωµένη να κάνει η κυβέρνηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σε αμφισβήτηση των ποσών που λαμβάνουν θα προχωρήσουν και όλοι οι συνταξιούχοι που έλαβαν την σύνταξή τους μετά την εφαρμογή του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η απόκλιση για κάποιον ασφαλισμένο με περισσότερα από 35 χρόνια ασφάλισης και υψηλές αποδοχές πριν και μετά την εφαρμογή του Ν.4387/16 ξεπερνά το 30%.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα σπεύσουν να προσβάλουν τον νέο τρόπο υπολογισµού βάσει του Ν. 4387/16, υποβάλλοντας ένσταση στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια, µετά από δύο µήνες θα έχουν το δικαίωµα υποβολής αγωγής εναντίον του ποσού που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό τους σημείωµα.

Τι φοβούνται

Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν αύξηση στο ποσό της σύνταξής τους για τα επόµενα έως και 20 χρόνια.

Σύμφωνα µε τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, όπως προβλέπει ο νόµος, από το 2023 και µετά θα ξεκινήσουν να δίνονται αυξήσεις, όµως αυτές θα συµψηφίζονται µε την προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. Αυτό σηµαίνει ότι οι παλαιοί συνταξιούχοι δεν θα πάρουν καµία αύξηση, αφού είναι πολύ δύσκολο σταδιακά οι αυξήσεις να φτάσουν τα 200 έως και 300 ευρώ, καθώς θα απαιτούνται περισσότερα από 15 έως και 20 χρόνια. Για παράδειγµα, το εισόδηµα ενός συνταξιούχου, που η νέα επανυπολογισμένη του σύνταξη είναι κατά 150 ευρώ µικρότερη και θα δοθεί αύξηση 30 ευρώ το 2023, θα παραµείνει το ίδιο και απλά θα µειωθεί η προσωπική διαφορά από τα 150 στα 120 ευρώ. Αυτό θα συµβαίνει κάθε χρόνο έως ότου µηδενιστεί η προσωπική διαφορά.

Τα νοµικά όπλα

Οι παλαιοί συνταξιούχοι (σ.σ.: όσοι βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου) των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν µπορούν (εξ ου και η ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής ενστάσεων, η οποία θα λειτουργήσει από τις 15 Οκτωβρίου) να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη βασιζόµενοι στα εξής επιχειρήµατα:

– Στο εκκαθαριστικό σηµείωµα δεν αναγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επανυπολογισµού και εποµένως αυτό, σύµφωνα µε τον νοµικό ∆. Ρίζο, δεν µπορεί να αποτελέσει αυτοτελή ατοµική διοικητική πράξη, όπως είναι η απόφαση συνταξιοδότησης.

-Στα εκκαθαριστικά σηµειώµατα δεν αναφέρονται οι συντάξιµες αποδοχές µετά την αναπροσαρµογή τους, ούτε και οι συντάξιµες αποδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον επανυπολογισµό σε πολλές περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι τα εκκαθαριστικά αναφέρουν τον αριθµό των ετών ασφάλισης µε βάση τον οποίο έχει υπολογιστεί η σύνταξη του δικαιούχου, σε κανένα σηµείο δεν αναφέρουν τις συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων έχει υπολογιστεί η νέα ανταποδοτική σύνταξη.

-∆εν γίνεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού, αλλά θα εξακολουθούν να εφαρµόζονται περικοπές της διαδοχικής ασφάλισης που καταργήθηκαν µε τον ν. 4387/16.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι  

Τρία είναι τα βήµατα που µπορούν να ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι, προκειµένου να αµφισβητήσουν το νέο ποσό της σύνταξής τους. Οι ηµεροµηνίες είναι απαραίτητο να τηρηθούν από όσους επιθυµούν να κινηθούν νοµικά:

  1. Εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών, ο συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει ένσταση στον ΕΦΚΑ. Αρα, όσοι αµφισβητούν το αποτέλεσμα του επανυπολογισµού θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ έως το τέλος Νοεµβρίου. Ο ασφαλιστικός φορέας δίνει τη δυνατότητα αυτή στους συνταξιούχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία θα ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου.
  2. Εάν ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε χρονική περίοδο 60 ηµερών από την υποβολή της ένστασης, θεωρείται ότι η ένσταση έχει απορριφθεί, ωστόσο ο ασφαλισµένος θα πρέπει να περιµένει το χρονικό αυτό διάστηµα προκειµένου να κάνει το επόµενο βήµα.
  3. Αµέσως µετά είναι δυνατή, για όποιον επιθυµεί, η δικαστική προσφυγή. Ο συνταξιούχος έχει στη διάθεσή του άλλες 60 ηµέρες προκειµένου να ασκήσει, εφόσον το επιθυµεί, προσφυγή-αγωγή για να προσβάλει την αναπροσαρµογή της σύνταξής του. Η εν λόγω προσφυγή-αγωγή µπορεί να ασκηθεί και οµαδικά σε ενιαία νοµική βάση και ασκείται ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων της χώρας, όπως έχει συµβεί και µε τις αγωγές των αναδροµικών.


ΣΧΟΛΙΑ