Κοινωνία

Οικονομική ανάκαμψη για το Άσυλο Ανιάτων

  • Έφη Τσιβίκα


Σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης κινείται το Άσυλο Ανιάτων, μετά από μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Παρόλο που το Σωματείο δεν λαμβάνει καμία κρατική επιχορήγηση και τα βασικά έσοδά του προέρχονται από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, κατάφερε να ανακάμψει οικονομικά εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης για τα 170 άτομα που φιλοξενεί.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποί του σε συνέντευξη τύπου, για λόγους διαφάνειας, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ασύλου Ανιάτων θα γίνεται σύντομα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης, σε συνεργασία με μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Στα βασικά οικονομικά μεγέθη του Σωματείου αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ντζανάτος, μέλος της Διοίκησης του Ασύλου, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2020 αναμένεται να αμβλυνθεί η διαφορά λειτουργικών εσόδων και εξόδων, ή ακόμα και να ισοσκελίσει ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι μηδενικό και όχι ζημιογόνο, ενώ αναμένεται να απαλλαγεί το Άσυλο και από υπολειπόμενος υποχρεώσεις.

«Το Άσυλο ανακάμπτει σήμερα από μία ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε λόγω της μείωσης των εσόδων του από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με την ταυτόχρονη αύξηση των πάσης φύσεως φορολογικών του υποχρεώσεων και τη μείωση των νοσηλίων που καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ για τους περιθαλπόμενους. Οι τρεις αυτοί παράγοντες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Άσυλο Ανιάτων δεν λαμβάνει κανενός είδους κρατική επιχορήγηση, προκάλεσαν ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας, το οποίο αντιμετωπίστηκε με έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Σωματείου», σημείωσε ο κος Τζανάτος.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, το διάστημα 2012-2018 τα λειτουργικά έσοδα συνολικά μειώθηκαν κατά 54% στα 3,3 εκατ. ευρώ , ενώ τα έσοδα από ενοίκια παρουσίασαν μείωση κατά 64%, λόγω των προβλημάτων στην αγορά ακινήτων. Σε ανάλογη τροχιά κινήθηκαν και τα έσοδα από τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία μειώθηκαν κατά 48%. Η συνολική μείωση των εσόδων ήταν της τάξεως του 51%, χωρίς σημαντική μείωση των ασθενών που περιθάλπει. Όσον αφορά στις αμοιβές προσωπικού, αυτές μειώθηκαν κατά 61%, χωρίς μεταβολή στο νοσηλευτικό έργο, το οποίο σε κάποια σημεία παρουσίασε βελτίωση. Οι αναλώσεις τροφίμων και φαρμάκων μειώθηκαν κατά 54%, κυρίως λόγω της συμβολής διάφορων φορέων, όπως η Εκκλησία, ο Στρατός, ο Δήμος κ.ά.

Ο κος Ντζανάτος τόνισε ότι η διαφανής αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ασύλου Ανιάτων, μέσα από την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης, θα αυξήσει μακροπρόθεσμα τα έσοδα του Ασύλου, ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την κοινωνική του αποστολή.

Επιπρόσθετα, διατύπωσε το αίτημα του Σωματείου για κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και αύξηση των νοσηλίων που καταβάλει ο ΕΟΠΠΥ στα επίπεδα που ισχύουν για άλλες παρόμοιες δομές πρόνοιας.

Το σημαντικό έργο

Η πρόεδρος του Ασύλου, Ιωάννα Ηλιάδη, μίλησε για την αναβάθμιση της δυνατότητας του Ασύλου Ανιάτων, σε επίπεδο προσωπικού αλλά και υποδομών, να προσφέρει καλύτερη αποκατάσταση στους περιθαλπόμενους: Με τη αύξηση των φυσικοθεραπειών, τουλάχιστον 60 μέχρι πρότινος πλήρως κατάκοιτοι ασθενείς, μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν αμαξίδιο.

Το Τμήμα Αποκατάστασης και Φυσικοθεραπείας λειτουργεί πλέον με 5 φυσικοθεραπευτές και 2 φυσιάτρους έναντι μόλις 2 φυσικοθεραπευτών το 2012. To 2019 πραγματοποιήθηκαν 11.900 φυσικοθεραπείες για τους περιθαλπόμενους, 100% περισσότερες σε σχέση με το 2016.

Η πρόεδρος του Ασύλου, αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχουν στο άσυλο επιφανείς χρηματοδότες, απλοί πολίτες, αλλά και μέλη τοπικών συλλόγων κι οργανώσεων. Αποτέλεσμα αυτής της στήριξης ήταν, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση της Γιαγλοπουλείου Πτέρυγας του Ασύλου Ανιάτων και ο πλήρης εξοπλισμός της με υγειονομικό υλικό, ιματισμό και αναλώσιμα υλικά, καθώς και η αγορά ΒΑΝ με προδιαγραφές μεταφοράς ΑΜΕΑ, που επιτρέπει τη συμμετοχή των περιθαλπόμενων σε εξωτερικές εκδηλώσεις και εκδρομές.

Επιπλέον, η κυρία Ηλιάδη ανέφερε ότι πάνω από 250 εθελοντές προσφέρουν υπηρεσίες στο Άσυλο Ανιάτων, που αφορούν στην περίθαλψη και την κοινωνικοποίηση των ασθενών.

«Στόχοι της διοίκησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων, η αναβάθμιση των υποδομών, η διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης του Ασύλου, η ανάπτυξη υποστηρικτικού δικτύου και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων μέσω της υιοθέτησης πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης», σημείωσε η κα Ηλιάδη.

 

 

 

 


ΣΧΟΛΙΑ