Πολιτισμός

Νέες επιχορηγήσεις από το ΥΠΠΟ για τον σύγχρονο πολιτισμό


Το θέατρο, ο χορός, τα εικαστικά, το design και το video game development  επιχορηγούνται από το υπουργείο Πολιτισμού με ποσό συνολικού ύψους 2.680.000 ευρώ και ύστερα από πέντε προσκλήσεις που απευθύνονται για πρώτη φορά σε επαγγελματίες του σύγχρονου πολιτισμού, φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

 Οι νέες προσκλήσεις αφορούν:

-Την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων για την ενίσχυση  θεατρικές παραγωγές φυσικών και νομικών προσώπων που είτε είχαν ενεργή παραγωγή ως τις 8 Μαρτίου, είτε είχαν επενδύσει σε θεατρική παραγωγή η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί μεταξύ 9 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020. Θα επιχορηγηθούν 40 παραγωγές 2-4 ηθοποιών με 12.000 ευρώ η καθεμία και 40 παραγωγές 5-8 ηθοποιών με 16.000 ευρώ η καθεμία ( Συνολικά 1.120.000 ευρώ).

– Την έρευνα στον κλασικό και σύγχρονο χορό με επιχορήγηση 20 προτάσεων με 6.000 ευρώ την καθεμία. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση και για μη κερδοσκοπικούς φορείς (ΑΜΚΕ-σωματεία).

-Την έρευνα στα εικαστικά και διατομεακά / διακαλλιτεχνικά έργα με χρηματοδότηση 80 προτάσεων με 8.000 ευρώ καθεμία. Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση και για μη κερδοσκοπικούς φορείς (ΑΜΚΕ-σωματεία).

-Την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με το design. 200 προτάσεις θα επιχορηγηθούν με 2.500 ευρώ η καθεμία.

-Την ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο (video game development) με τη χρηματοδότηση 40 προτάσεων με το ποσό των 7.500 ευρώ σε καθεμία.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία βρίσκονται αναρτημένες στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού, στη διεύθυνση http://drasis.culture.gr/


ΣΧΟΛΙΑ