Πολιτική

Πώς θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 3 μονάδες το 2021 – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Γιάννης Βρούτσης - Δόμνα Μιχαηλίδου

Γιάννης Βρούτσης – Δόμνα Μιχαηλίδου


Τον τρόπο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το 2021 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο υπουργό κ.  Γιάννη Βρούτση και την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει περισσότερα από 60 άρθρα τα οποία αφορούν κυρίως ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, τη λειτουργία των δομών όπως του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την λειτουργία και οργάνωση του e-ΕΦΚΑ, αλλά και την διευθέτηση εκκρεμών ασφαλιστικών ζητημάτων με σημαντικότερο τη μείωση των εισφορών στον ιδιωτικό τομέα.

 Συγκεκριμένα η διάταξη για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών θα μειωθούν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ως εξής:

-Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες από τα ασφάλιστρα υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 για τον εργοδότη και κατά 0,36  για τον εργαζόμενο. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας θα διαμορφωθεί σε 2,4 % και θα κατανεμηθεί κατά 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.

-Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα μειωθεί κατά 0,12 από την εισφορά που καταβάλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) και κατά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.).

Το συνολικό ασφάλιστρο για τους εργοδότες διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

-Εργοδοτική εισφορά 0,06% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.)

-Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)

-Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες από τις εισφορές που καταβάλλονται υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) αποκλειστικά από τους εργαζόμενους.  Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει μέχρι την 31/12/2021.

Αλλαγές σε προνοιακά επιδόματα

Παράταση της υποβολής αιτήσεων για το επίδομα γέννησης μέχρι τέλος του έτους, αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος παιδιού Α21, του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου στα άρθρα για τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ειδικότερα με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπεται παράταση μέχρι τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής αίτησης για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης. Με την αλλαγή αυτή οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ακόμη κι αν δεν τήρησαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Παράλληλα, για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ορίζεται ότι σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του, όπως είχε γράψει το «Mononews». Ωστόσο θα υπάρξουν εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους. Η νέα ρύθμιση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ