Top Stories

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4538/2018 για την αναδοχή και την υιοθεσία

  • NewsRoom
οικογένεια


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4538/2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση, οι θεσµοί της υιοθεσίας και της αναδοχής ανηλίκων αποτελούν τους κυριότερους και σηµαντικότερους θεσµούς παιδικής προστασίας, που ως απώτερο στόχο έχουν την οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και µέριµνας εκ µέρους του κράτους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την κρίση των αρµόδιων αρχών και κατόπιν συνεκτιµήσεως της γνώµης όλων των ενδιαφεροµένων, εποµένως υπό προϋποθέσεις και του ίδιου του ανηλίκου, ο αποχωρισµός του παιδιού από τη φυσική του οικογένεια είναι αναγκαίος για το συµφέρον του, η τοποθέτησή του σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια αποτελεί την απαραίτητη και εξατοµικευµένη προστασία και φροντίδα, που το κράτος οφείλει να παράσχει στο παιδί.

Έχει παρατηρηθεί διεθνώς, κατόπιν µελετών που διεξήχθησαν, ότι τα παιδιά που έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια, παρουσιάζουν µειωµένα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα σε σχέση µε όσα µεγαλώνουν σε δοµές κλειστής φροντίδας.

Ενδεικτικά, τέτοια προβλήµατα αποτελούν η καθυστέρηση στο γνωστικό τοµέα, η εκδήλωση εκτεταµένων συναισθηµατικών διαταραχών, οι ποικίλες βλάβες στην ψυχική και συναισθηµατική τους υγεία, η ελλιπής προετοιµασία για την κοινωνική τους ένταξη κατά την ενηλικίωσή τους, η υστέρηση ως προς την ψυχοσυναισθηµατική και κοινωνική τους ανάπτυξη κ.λπ..

Το άρθρο 8, το οποίο είχε προκαλέσει συζητήσεις καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά η παροχή δυνατότητας απόκτησης της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα σε όσους έχουν υπογράψει σύµφωνο συµβιώσεως, έχει ως εξής:

Άρθρο 8 Ανάδοχοι γονείς – προϋποθέσεις

1. Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία, με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσοτέρων κατάλληλων υποψήφιων αναδόχων γονέων η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου, υπό το πρίσμα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 (Α΄ 192). Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται.

2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για την υιοθεσία. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής,

β. οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα,

γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκων για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων,

δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα,

ε. οι ανάδοχοι γονείς είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6. Σε απρόβλεπτες ή επείγουσες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο αιφνίδιος θάνατος των γονέων, η εγκληματική ενέργεια μεταξύ των γονέων, η απροειδοποίητη εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας από τους γονείς, η ως άνω προηγούμενη εγγραφή των αναδόχων γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 δύναται να παραλειφθεί, εφόσον πρόκειται για συγγενική αναδοχή.

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ πρέπει να συντρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής.

Δείτε αναλυτικά τον Ν. 4538/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

Πηγή: www.lawspot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Οι αμοιβές των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιο είναι το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί για παραβίαση δεδομένων στην Ελλάδα;

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Νέες οδηγίες για την εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές (ΕΦΚΑ)ΣΧΟΛΙΑ