F

Οικονομία

Το μεγάλο ξεκαθάρισμα του νόμου Κατσέλη – Ξεκινά τον Δεκέμβριο ο ηλεκτρονικός έλεγχος

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Στενεύει ο κλοιός για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι καλούνται να περάσουν από ηλεκτρονικό τεστ, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσοι δικαιούνται την προστασία του νόμου.

Ο έλεγχος θα γίνει μέσω ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία όσοι έχουν εκκρεμείς υποθέσεις θα πρέπει να μπουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της υπόθεσής τους.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010», που έχει κατατεθεί στη Βουλή και προβλέπει αυστηρές προθεσμίες για την επικαιροποίηση των στοιχείων των οφειλετών. Ο έλεγχος ξεκινά από τις αρχές Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ όσοι δεν επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, χάνουν την προστασία του νόμου Κατσέλη.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έως σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις του ν. 3869/2010 οι οποίες έχουν προσδιορισμένες δικασίμους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, πολλές μάλιστα από τις οποίες έχουν λάβει ημερομηνία για συζήτηση ακόμη και μετά από το έτος 2027.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί πριν από το 2015, είναι προφανές, ότι η διάρκεια της δίκης υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει επικαιροποίηση, αλλά και έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που επικαλούνται, έτσι ώστε όσοι δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου, να υποχρεωθούν σε παραίτηση. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, που εισάγεται στο ακροατήριο και το οποίο ανέρχεται στο 25% περίπου, δεν συζητείται, είτε λόγω ματαίωσης, είτε λόγω παραίτησης από το δικόγραφο.

Πρόκειται για δανειολήπτες που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και καταθέτουν αίτηση ένταξης στο νόμο, προκειμένου να κερδίσουν χρόνο έως την εκδίκασή της, από την οποία μετά παραιτούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε συγκεκριμένες και σφιχτές προθεσμίες να καταθέσουν την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται και με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δίνοντας επίσης την συναίνεσή τους για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού τους απορρήτου.

Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού κατατίθενται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014, από την 1.12.2020 έως και την 15.1.2021.

β) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, από την 1.12.2020 έως και την 31.1.2021.

γ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2015 έως και 31.12.2015, από την 1.12.2020 έως και την 15.2.2021.

δ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2016 έως και 30.6.2016, από την 1.12.2020 έως και την 28.2.2021.

ε) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2016 έως και 31.12.2016, από την 1.12.2020 έως και την 15.3.2021.

στ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2017 έως και 30.6.2017, από την 1.12.2020 έως και την 31.3.2021.

ζ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2017 έως και 31.12.2017, από την 1.12.2020 έως και την 15.04.2021.

η) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2018 έως και 30.6.2018, από την 1.12.2020 έως και την 30.04.2021.

θ) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2018 έως και 31.12.2018, από την 1.12.2020 έως και την 15 .05.2021.

ι) Οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2019 και μετά, από την 1.12.2020 έως και την 31.05.2021.

κ) Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1.12.2020 έως και την 30η.6.2021. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από την 15η.6.2021.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας συζήτησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «να παύσει το καθεστώς οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές να τελούν υπό καθεστώς μη ανεκτής από την έννομη τάξη οιονεί προστασίας».

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί ο Ειρηνοδίκης, μετά από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, σε χρόνο με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ