• Οικονομία

  Τέλος στην αμφισβήτηση ασφάλισης μεταξύ ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

  Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας


  Λύση στο πρόβλημα χιλιάδων ασφαλισμένων που αμφισβητείται ο χρόνος ασφάλισης τους μεταξύ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ δίνει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Η αμφισβήτηση είχε ως αποτέλεσμα η έκδοση των συντάξεων να καθυστερεί για πάρα πολλούς μήνες. Με τη διάταξη νομιμοποιείται η ασφάλιση στον ΟΓΑ και προσμετρώνται τυχόν ήδη καταβληθείσες εισφορές στον ΟΑΕΕ.

  Αναλυτικότερα η τροπολογία προβλέπει ότι ο χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, για τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), και βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας πρόεκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, παραμένει ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.

  Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θεωρείται ότι καλώς ασφαλίζονται στον πρώην ΟΓΑ και μετά την 1η.1.2017, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την ίδια δραστηριότητα, και εξαιρούνται της ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ.

  Τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.

  Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην ΟΓΑ.

  Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
  Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επί των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και εκκρεμών υποθέσεων αμφισβητήσεων ενώπιον αρμόδιων διοικητικών οργάνων.

  Διαβάστε επίσης:

  Δύο χρόνια πριν την σύνταξη η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης – Ταχύτερη έκδοση συντάξεων

  Αυξάνεται το όριο οφειλών για την απονομή σύνταξης – Σε δόσεις των 50 ευρώ από τη σύνταξη η αποπληρωμή

  «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων»: Τι προβλέπει η τροπολογία του ΥΠΕΚΥ  ΣΧΟΛΙΑ