Οικονομία

«Σηκώνει ρολά» η εταιρεία real estate του ΕΦΚΑ

Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης

Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης


 Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να συσταθεί η νέα Εταιρεία Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση τουλάχιστον 400 ακινήτων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα έχει ήδη εγκριθεί το καταστατικό της εταιρείας και στόχος είναι η εταιρεία να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2023.

 Ο ΕΦΚΑ διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% -που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- αξιοποιείται με μεγάλη δυσκολία. Συγκεκριμένα, ο Φορέας έχει στην κατοχή του συνολικά 230 πλήρη κτίρια, από 55 έως και 26.062 τ.μ., ενώ παράλληλα διαθέτει οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 169 κτίρια από 30 έως 18.416 τ.μ. καθώς και συνολικά 69 οικόπεδα (45-35.600 τ.μ.) και 49 αγροτεμάχια (13-107.210 τ.μ.). Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του εκτιμάται σε 1,4 δισ. ευρώ, με το 20% αυτής να παραμένει πλήρως αναξιοποίητο.

Στόχος της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-ΕΦΚΑ», στην οποία θα απασχολούνται 40 νέοι υπάλληλοι κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, είναι η άμεση αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, με διαχωρισμό των ακινήτων για ιδιόχρηση και για αξιοποίηση.

Εταιρεία real estate

 Όπως προβλέπεται στο καταστατικό της, θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και στον ιδρυτικό της νόμο, καθώς ορίζεται ρητά ότι η νέα εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας των πρώην ασφαλιστικών ταμείων και θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με πλήρη διαφάνεια.

Στην πράξη, με τη λειτουργία της η νέα εταιρεία θα κληθεί να προχωρήσει στον διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα ακίνητα (ώστε να μισθωθούν) και σε κατάλληλα για ιδιόχρηση (που θα εγκατασταθούν οι υπηρεσίες του ταμείου).

 Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ΕΦΚΑ, περίπου 40 είναι κατασκευασμένα τον 19ο ή το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Υπάρχουν συνολικά 35 διατηρητέα ακίνητα, συνολικού εμβαδού 79.679 τ.μ., εκ των οποίων τα 24 είναι κενά. Άλλωστε μόλις το 19% του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Φορέα είναι μισθωμένα, ενώ το 20% είναι τελείως αναξιοποίητο.

Αρχικά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εκπονεί μελέτες για το βέλτιστο τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν τα ακίνητα με στόχο τα μέγιστα έσοδα, ειδικά για τα ακίνητα του κέντρου της Αθήνας που χαρακτηρίζονται ως «φιλέτα» και θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία ή χώρους γραφείων.

Στο έργο της νέας εταιρείας θα συνδράμουν 40 νέοι υπάλληλοι που θα προληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με έλεγχο του ΑΣΕΠ και τρεις δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Επικεφαλής της εταιρείας θα είναι manager από τον ιδιωτικό τομέα, με γνώση του τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων και μισθό έως 7.000 ευρώ.

Ο στόχος της αξιοποίησης των ακινήτων είναι διπλός: Από τη μία πλευρά, ο ΕΦΚΑ θα μεριμνήσει  οι υπηρεσίες του να στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια ώστε να περιορίσει τη δαπάνη για τα μισθώματα. Ο φορέας σήμερα πληρώνει 1.000.000 ευρώ μηνιαίως σε ενοίκια, που σημαίνει 12.000.000 το χρόνο. Από την άλλη πλευρά, θα προσπαθήσει μέσω της εταιρίας να εκμισθώσει η να πουλήσει τα ακίνητα -ορισμένα από τα οποία θεωρούνται «φιλέτα»- σε όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές.

Διαβάστε επίσης

Βόμβα του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για κίνδυνο επιστροφής σε δίδυμα ελλείμματα

Οικονομικό Επιμελητήριο: Οι 3+4 προτάσεις σε τράπεζες και κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίαςΣΧΟΛΙΑ