Οικονομία

Πώς μπορεί να έχει κανείς πρόσθετη μείωση στην προκαταβολή φόρου

  • του Αντώνη Νασόπουλου, Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού
Φορολογική δήλωση


Στο φορολογικό έτος 2021, είχαμε αρκετές αλλαγές στον Κώδικα φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές ήταν η μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013.

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 119 (Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 – Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 – Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.) του Ν.4799/2021, μειώνεται, σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό (100%) που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.

Σημείωση:

Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

Επίσης μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%) που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

Επισήμανση:

Για τρόπο υπολογισμού της προκαταβολής για Φυσικά Πρόσωπα με Επιχειρηματική Δραστηριότητα, για Νομικά πρόσωπα και Νομικές οντότητες βλέπε σχηματικό Παράρτημα στο τέλος.

Με βάση τα παραπάνω, διακρίνεται ότι τα πρόσωπα που ασκούν δρα στηριότητα επιχειρηματική (φυσικά-νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κ.Φ.Ε., ταμειακά, θα έχουν μείωση της ετήσιας φορολογικής υποχρέωσης τους. Λόγω όμως των έκτακτων περιστάσεων της πανδημίας και της μη λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδυνατούν να καταβάλουν τη φορολογική τους υποχρέωση, αν και είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν τα ανωτέρω πρόσωπα να κάνουν χρήση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. για περαιτέρω μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

Δείτε περισσότερα άρθρα για την πλήρη Φορολογική, Λογιστική και Εργατική σας ενημέρωση στο e-forologia.grΣΧΟΛΙΑ