Οικονομία

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και πώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν – Αναλυτικά παραδείγματα στο «Mononews»

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και πως μπορούν να συνταξιοδοτηθούν - Αναλυτικά παραδείγματα στο «Mononews»

Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος


Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα με εξαγορά ή μη πλασματικών χρόνων έχουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες (έμποροι βιοτέχνες, αυτοκινητιστές, ασφαλισμένοι) ασφαλισμένοι στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ).

Ο δικηγόρος, ειδικός σε θέματα ασφάλισης, Διονύσης Ρίζος αναφέρει στο «Mononews» ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα διατηρώντας μάλιστα τη δραστηριότητά της, καθώς ο νόμος προβλέπει πλέον ότι μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης, λαμβάνοντας παράλληλα 70% της σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται.

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο, «Το χαμηλό όφελος για όσους παραμένουν στην ασφάλιση άνω των 40 ετών κάνει αναγκαστική την επιλογή για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων με μακρύ και σταθερό ασφαλιστικό βίο».

Το «Mononews» παραθέτει αναλυτικά παραδείγματα σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν  ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες επαγγελματίες να συνταξιοδοτηθούν:

        Γυναίκες ασφαλισμένες

  1. Για τις γυναίκες ασφαλισμένες ισχύει η γενική διάταξη με την οποία μπορεί κάποια να συνταξιοδοτηθεί με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και στο 67ο έτος της ηλικίας της. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει. Σε αυτή την κατηγορία ΔΕΝ μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικών ετών για τη συμπλήρωση 15ετίας, άρα όλος ο χρόνος ασφάλισης πρέπει να είναι πραγματικός. ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα : Γυναίκα ασφαλισμένη με επιχείρηση στο όνομά της ξεκίνησε την ασφάλιση το 2000 και συμπλήρωσε εντός του 2021 το 67ο έτος της ηλικίας της. Έχει επομένως σήμερα 21 έτη και η συμφέρουσα επιλογή για την ίδια είναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά της.

  1. Γυναίκες ασφαλισμένες που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και είτε συμπληρώνουν 40 έτη πραγματικής ασφάλισης ή μπορούν να συμπληρώσουν τη 40ετία με εξαγορά πλασματικών ετών. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αυτό τον τρόπο άμεσα και να λάβουν πλήρη σύνταξη.

Όσες μπορούν να φτάσουν τη 40ετία συμφέρει το γρηγορότερο δυνατόν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς η παραμονή στην αγορά εργασίας επιπλέον από το χρόνο αυτό δεν είναι συμφέρουσα. Είναι επωφελέστερη επιλογή η έναρξη συνταξιοδότησης, έστω και με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα : Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ το 1983 συμπληρώνει εντός του 2021 38 έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα επιλογή για την ίδια είναι να εξαγοράσει 3 πλασματικά έτη και έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά της.

Άνδρες ασφαλισμένοι

  1. Για τους άνδρες ασφαλισμένους υπάρχει και εδώ η γενική διάταξη με την οποία κάποιος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας του. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει πλήρη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει.

Στην περίπτωση των ανδρών μπορεί να γίνει εξαγορά του στρατού και μόνο για τη συμπλήρωση 15ετίας. ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότησης έστω με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα : Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΑ το 1995 συμπληρώνει εντός του 2021 το 67ο έτος της ηλικίας του. Έχει επομένως σήμερα 26 έτη και η συμφέρουσα επιλογή είναι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά του.

  1. Οι άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κυρίως με τη γενική διάταξη που αφορά όσους συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και είτε συμπληρώνουν 40 έτη πραγματικής ασφάλισης ή μπορούν να συμπληρώσουν τη 40ετία με εξαγορές πλασματικών ετών. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη. Όσοι μπορούν να φτάσουν τη 40ετία συμφέρει άμεσα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς η παραμονή επιπλέον από το χρόνο αυτό δεν είναι συμφέρουσα ενώ είναι επωφελέστερη επιλογή η έναρξη συνταξιοδότησης έστω και με συνέχιση της δραστηριότητας.

Παράδειγμα : Άνδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ το 1985 συμπληρώνει εντός του 2021 συνολικά 36 έτη ασφάλισης. Η συμφέρουσα επιλογή για τον ίδιο είναι να εξαγοράσει 4 πλασματικά έτη και έτσι άμεσα να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης ανεξάρτητά από το εάν θα συνεχίσει ή όχι τη δραστηριότητά του.

Άνδρες – γυναίκες νέοι ασφαλισμένοι

  1. Για τους άνδρες και τις γυναίκες ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993 υπάρχει η ειδική περίπτωση της χορήγησης μειωμένης σύνταξης. Με αυτήν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί κάποιος ή κάποια με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος της ηλικίας του χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση της συνταξιοδότησης. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να λάβει μειωμένη αναλογική σύνταξη για τα έτη ασφάλισης που έχει συμπληρώσει. Η μείωση σε αυτήν την περίπτωση αφορά την Εθνική Σύνταξη και φτάνει τα 115,2 ευρώ. Η Ανταποδοτική Σύνταξη χορηγείται πλήρης. ΟΛΕΣ οι περιπτώσεις νέων ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993 που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης συμφέρει να υποβάλουν άμεσα αίτηση για συνταξιοδότηση με συνέχιση της δραστηριότητας.

Πλασματικοί χρόνοι

Για τη συμπλήρωση της προϋπόθεσης των 40 ετών ασφάλισης μπορεί να γίνει χρήση πλασματικών ετών όπως προβλέπεται από το Ν. 3996/2011. Συγκεκριμένα μπορεί να εξαγοραστεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας εφόσον δεν έχει καλυφθεί από ασφάλιση, ο χρόνος σπουδών, ο χρόνος των τέκνων, κενά ασφάλισης αν υπάρχουν, αλλά και να χρησιμοποιηθεί δωρεάν ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας. Το κόστος για την εξαγορά για έναν έμπορο – επαγγελματία ασφαλισμένο στην πρώτη κατηγορία είναι 155 ευρώ/ μήνας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με την παρακράτηση του ποσού από τη σύνταξη.

Παρατήρηση :

        Η μόνη κατηγορία ασφαλισμένων που ΔΕΝ μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και να λαμβάνει ταυτόχρονα το 70% της σύνταξης είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που έχουν επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.

Διαβάστε επίσης

Πότε θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση εισφορών του 2021 για τους παράλληλα απασχολούμενους

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ