Οικονομία

Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 και το 2022

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Στις 15 Απριλίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό

Κωστής Χατζηδάκης, Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Περίπου 100.000 ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά το 2021 σε ηλικία μικρότερη του 62 ου έτους.

Πρόκειται κυρίως για μητέρες ανηλίκων στον ιδιωτικό τομέα, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένους με 35ετίες στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ-Τράπεζες.

Το παράθυρο για τους παλαιούς ασφαλισμένους για σύνταξη πριν από τα 62 το 2022 αφορούν στις εξής κατηγορίες:

 -Όσους θα έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης (π.χ. 35, 36, 37 έτη) και το όριο ηλικίας που προέβλεπαν οι παλιές διατάξεις μέχρι το τέλος του 2021, ώστε να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας κάτω των 62 ετών, ακόμη και αν το συμπληρώσουν μετά το 2022.

 -Όσους έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ανά Ταμείο έτη ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη (π.χ. 25ετία για Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, ή 18,3 έτη με ανήλικο ως το 2012 για ασφαλισμένες ΙΚΑ) και έχουν συμπληρώσει την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν μειωμένη σύνταξη.

 -Όσους έχουν συμπληρώσει το παλαιό όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη ως το 2021 αλλά τους λείπει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για να κατοχυρώσουν τη σύνταξη πριν από τα 62. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση πλασματικά έτη και για το 2022, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατοχυρώσεις ορίων ηλικίας κάτω των 67 ή 62 ετών μόνον ως το 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2021 είναι το τελευταίο έτος για τη συνταξιοδότηση με τα λεγόμενα «μεταβατικά» όρια ηλικίας που ισχύουν για την περίοδο 2015-2021.

Μετά την 31/12/2021 υπάρχουν μόνο δύο επιλογές για πλήρη σύνταξη τα όρια ηλικίας καθορίζονται στο 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) ή στο 67ο έτος (με 15ετία ή 4.500 ημερομίσθια ασφάλισης), ενώ για μειωμένη σύνταξη το όριο είναι τα 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι ασφαλισμένοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Σε εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2021, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με 5 έως 9 επιπλέον έτη εργασίας. Στο Δημόσιο το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται τη χρονιά που ο υπάλληλος συμπληρώνει 25ετία (και συγκεκριμένα τα έτη 2010, 2011, 2012). Στο πρώην ΙΚΑ η έξοδος για σύνταξη προϋποθέτει να έχουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι 35 έτη ως το 2012 και οι μητέρες με ανήλικο 5.500 ένσημα ως το 2012 για να κατοχυρώσουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Β) Σε εκείνους που συμπληρώνουν τα έτη ασφάλισης και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι οφείλουν να περιμένουν να «πιάσουν» το απαιτούμενο όριο ηλικίας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

 Ο νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους πίνακες μεταβατικών ορίων, όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι την 31 /12/2021.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας το δικαίωμα διατηρείται, καθώς οι περισσότεροι από τους εν λόγω ασφαλισμένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και περιμένουν να «πιάσουν» το απαιτούμενο όριο ηλικίας προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Έτσι, για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου με 5.500 ένσημα (το 2012) στον ιδιωτικό τομέα, η οποία ήταν 52 ετών το 2017, έχει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί στα 58 και 5 μήνες. Το όριο ηλικίας της συμπληρώνεται το 2023, δηλαδή, μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Επομένως διατηρεί το δικαίωμά της να βγει στη σύνταξη πριν από τα 62.ΣΧΟΛΙΑ