Οικονομία

Παγκόσμια Τράπεζα: Απώλεια αξίας 17τρις για την νέα γενιά μαθητών λόγω της πανδημίας covid

  • Μανώλης Γιαννάκης

David Malpass,World Bank President


Κίνδυνο απώλειας αξίας που ισούται με 17 τρις ή 14% του σημερινού παγκόσμιου ΑΕΠ σύμφωνα με την Παγκόσμια Tράπεζα αντιμετωπίζει η νέα γενιά μαθητών εξαιτίας του κλεισίματος των σχολείων και της χαμηλής αποδοτικότητας της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Αποτέλεσμα είναι  να δημιουργούνται μείζονα προβλήματα για το μέλλον τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερη χαμηλή παραγωγικότητα, πενιχρά κέρδη και φτωχό βιοτικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το report The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery, ήδη σε υπανάπτυκτες χώρες πριν την πανδημία το ποσοστό μαθητών που δεν είχαν πρόσβαση στην παιδεία ήταν 53%. Λόγω της πανδημίας που προκάλεσε το κλείσιμο των σχολείων το ποσοστό αυτό μπορεί να εκτιναχθεί στο 70%.

Ταυτόχρονα ανάλυση που πραγματοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα, η UNESCO και η UNICEF, φανερώνει πως τα νεαρά παιδιά από χώρες όπως το Μεξικό, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική ήδη εμφανίζουν προβλήματα στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι μαθητές από μικρομεσαίες οικογένειες, ΑΜΕΑ και μαθήτριες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω έλλειψης πρόσβασης στην τεχνολογία και ρατσισμού-σεξισμού.

Στην ίδια μελέτη σημειώνεται ότι ειδικά για τα κορίτσια, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση ελλοχεύει πολλούς κινδύνους όπως το human trafficking,η βία, ο γάμος σε νεαρή ηλικία και η πρόωρη εγκυμοσύνη.

Παράλληλα παρατηρείται ότι λιγότερο από μόλις 3% των κυβερνητικών επιδοτήσεων παγκοσμίως έχουν δοθεί στον τομέα της εκπαίδευσης κάτι το οποίο αποτελεί τροχοπέδη για την αποτελεσματική εκπαίδευση των νέων παιδιών.

Πρόταση για προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης

Για να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες του κενού που έχει δημιουργηθεί στην εκπαίδευση η UNESCO προτείνει να υπάρξουν προγράμματα μαθησιακής αποκατάστασης σε τρεις βασικούς πυλώνες.:

Αρχικά θα επιδιώκουν την παγίωση των μαθητικών δραστηριοτήτων, θα φροντίζουν για την διεύρυνση του χρόνου μαθημάτων και τέλος θα βελτιστοποιήσουν την διαδικασία του μαθήματος για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.

Η UNESCO σπεύδοντας να απαντήσει με πρακτικό τρόπο σε αυτό το πρόβλημα έφτιαξε ένα πλάνο αποκατάστασης των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στόχος της να γίνει κυβερνητική προτεραιότητα η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και ευρύτερα του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς το μέλλον όλων βασίζεται στην νέα γενιά.

Με γνώμονα αυτό καταθέτει τέσσερις προτάσεις για την επαναφορά της κανονικότητας.:

Να αυξηθούν οι επενδύσεις ώστε να υπάρξει μία γενικευμένη πρόσβαση στην τεχνολογία για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Να ενισχυθεί ο ρόλος των γονέων και των οικογενειών στην εκπαίδευση των παιδιών.

Να διασφαλιστεί η πρόσβαση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ευκαιρίες για καριέρα.

Και τέλος να αυξηθεί το μερίδιο από τους κρατικούς προϋπολογισμούς που δίνεται στο τομέα της εκπαίδευσης.ΣΧΟΛΙΑ