F

Οικονομία

Πάγιες δαπάνες: Οι κόφτες και τα ποσά της επιδότησης

  • του Βασίλη Τσεκούρα
Πάγιες δαπάνες: Οι κόφτες και τα ποσά της επιδότησης

Πάγιες δαπάνες: Οι κόφτες και τα ποσά της επιδότησης


Τέλος χρόνου σήμερα για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στην επιδότηση για τις πάγιες δαπάνες, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών είχε δώσει μια ολιγοήμερη παράταση στα μέσα Ιουνίου.

Ως πάγιες δαπάνες χαρακτηρίζονται εκείνες που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 (παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα).

Η επιδότηση των παγίων δαπανών δεν θα πραγματοποιηθεί με την μορφή μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αλλά μέσω ενός «πιστωτικού», που θα δοθεί από το ελληνικό δημόσιο. Αυτά τα κρατικά «κουπόνια» θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Νέες διευκρινίσεις

Τρία 24ωρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε νέες διευκρινίσεις για τις ενδιαφερομενες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε3, πριν συμπληρώσουν την αίτηση ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ:

-Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορωνοϊού και οι οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, έως τις 2 Ιουλίου, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

-Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

Τα «κουπόνια»

Οι πάγιες δαπάνες που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τις πληττόμενες επιχειρήσεις το διάστημα από την 1η Απριλίου του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν κρατικά κουπόνια, με τα οποία θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν προς την εφορία και τα ασφαλιστικά από την 1η Ιουλίου του 2021 έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ του 2021.

Τα κρατικά «κουπόνια» θα πιστωθούν στους δικαιούχους στα μέσα Ιουλίου, ενώ η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Οι «κόφτες»

Το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα υπολογίζεται αυτόματα και θα πιστώνεται στον λογαριασμό τους στο σύστημα Taxis για να πληρωθούν οι φόροι ή / και στον ΕΦΚΑ για να καταβληθούν οι εισφορές. Η επιδότηση που θα λάβουν θα υπολογιστεί ως ποσοστό επί των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2020 ενώ θα αφαιρούνται τυχόν ενισχύσεις που έχουν λάβει από το Κράτος.

Οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες, πρέπει :

* Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

* Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

* Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

* Nα παρουσιάζουν ζημία προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

* Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και αυτές που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημίας και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Στις πάγιες δαπάνες περιλαμβάνονται οι παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, καθώς και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν στο φετινό έντυπο Ε3 συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων τις οποίες έλαβαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους λόγω της πανδημίας.

Η επιδότηση

Το ποσοστό της επιδότησης θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

• Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα όμως για τις νέες επιχειρήσεις και αυτές που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.

Από το σύνολο των «Επιλέξιμων Δαπανών» θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου στη συνέχεια να υπολογιστεί το ποσοστό της επιδότησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που από τον αλγόριθμο για τον υπολογισμό των παγίων δαπανών προκύψει πως μια επιχείρηση δικαιούται «μεικτή» επιδότηση ύψους 300.000 ευρώ, θα πρέπει στη συνέχεια να αφαιρέσει το ποσό που έχει καλυφθεί από άλλες κρατικές ενισχύσεις, όπως είναι το συνολικό ύψος των επιστρεπτέων προκαταβολών που έχει λάβει (επιστρεπτέο και μη επιστρεπτέο), δηλαδή τις 120.000 ευρώ. Στο ποσό που απομένει θα πρέπει να υπολογίσει το ποσοστό της δικαιούμενης ενίσχυσης, δηλαδή το 70% της επιδότησης θα καλύψει δαπάνες ύψους 126.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Πάγιες δαπάνες: Το σχέδιο για την κρατική επιδότηση επιχειρήσεων – Οι δικαιούχοι


ΣΧΟΛΙΑ