Οικονομία

Ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές: Μόλις ένας στους πέντε μπήκαν στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Κωστής Χατζηδάκης-Υπουργός Εργασίας

Κωστής Χατζηδάκης-Υπουργός Εργασίας


Ιδιαίτερα χαμηλή κρίνεται η προσέλευση στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, καθώς μόλις το 21,5% του συνόλου των οφειλετών επέλεξε να ρυθμίσει υποχρεώσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, μόλις 50.000 οφειλέτες από 1,078 εκατομμύρια εντάχθηκαν στη ρύθμιση, οι οποίοι όφειλαν περίπου 2,15 δισ. ευρώ.

Η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση εξέπνευσε χθες και το οικονομικό επιτελείο δεν προχώρησε στην ανακοίνωση νέας παράτασης με αποτέλεσμα χιλιάδες οφειλέτες να βρεθούν από σήμερα αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, σε περίπτωση που δεν ενταχθούν στη πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Αναλυτικότερα, οι οφειλέτες ξεπερνούν τα 1,078 εκατ., εκ των οποίων οι 767.645 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με ληξιπρόθεσμα ύψους 1,7 δισ. ευρώ και οι 311.000 επιχειρήσεις- εργοδότες με 451 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των επιχειρηματιών, εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα, προκειμένου να εντάξουν σε ρύθμιση τις οφειλές τους, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία μετά την εκτόξευση του κόστους ενέργειας.

Οι δυνατότητες που παρέχονται στους οφειλέτες από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το διακανονισμό των οφειλών τους μετά τις 72 δόσεις είναι η υπαγωγή στην «Πάγια ρύθμιση» της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α’ 107), σύμφωνα με την οποία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΝΑΤ, δύνανται μετά από αίτηση των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική αδυναμία για την καταβολή τους να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε όλες όμως ανεξαιρέτως τις ρυθμίσεις, οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μετά την ένταξη σ’ αυτές, θα πρέπει να μην αργούν την αποπληρωμή της δόσης, πέραν του διμήνου, προκειμένου να μην την απολέσουν. Κι αυτό γιατί, μια ρύθμιση χάνεται για τον οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όταν δεν καταβληθούν δύο διαδοχικές μηνιαίες δόσεις.

Για τη ρύθμιση του ν. 4152/2013, απώλεια επέρχεται :

α) Λόγω μη καταβολής των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση ή

β) Λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής της καθορισθείσας δόσης της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 15%. Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων με τη χρήση ενός 20ψήφιου αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη, ο οποίος ονομάζεται Ταυτότητα Οφειλέτη και κατ’ εξαίρεση στα Περιφερειακά ΚΕΑΟ ή στις Περιφερειακές ή Τοπικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. Εάν απολεσθεί η «Πάγια ρύθμιση» της υποπαραγράφου ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ του ν. 4152/2013 δεν μπορεί να υπαχθεί ο οφειλέτης εκ νέου σε ρύθμιση για τις ίδιες οφειλές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του ν.4038/2012, σε οφειλέτη που απώλεσε τη ρύθμιση, παρέχεται το δικαίωμα επανένταξής του σ’ αυτή με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, καθώς και των αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Διαβάστε επίσης

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε εργοδότες για μη καταβολή εισφορών στο νέο επικουρικόΣΧΟΛΙΑ