Οικονομία

Φοροαπαλλαγές έως και 200% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ολόκληρο το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών


Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε τομείς, όπως η πράσινη οικονομία, η ενέργεια και η ψηφιοποίηση δίνει το οικονομικό επιτελείο.

Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, από το 2022 και για τρία έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

Η φοροαπαλλαγή περιλαμβάνεται στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και παρέχει ένα πρόσθετο κίνητρο εκτός από τη συνήθη έκπτωση αυτών των δαπανών, η οποία εφαρμόζεται ήδη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ITC). Ως εκ τούτου, οι δαπάνες αυτές θα εκπίπτουν φορολογικά σε ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%) συνολικά.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0», η ενισχυμένη αφαίρεση των δαπανών των επιχειρήσεων και των αποσβέσεων που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση. Επίσης, θα βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδομήσει μια ισχυρή και πράσινη οικονομία και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία θα δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι στους πράσινους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών, καθώς και στη διαχείριση απορριμμάτων και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στην ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα ενισχύσουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, θα καταπολεμήσουν το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και θα βελτιώσουν την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τους δείκτες μελέτης του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, καθώς η χώρα θα προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η διαδικασία

Το είδος των επιλέξιμων δαπανών και περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται σε υπερέκπτωση, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υπερέκπτωσης θα καθορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών (Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ενέργειας). Ψηφιακή Διακυβέρνηση). Το φορολογικό κίνητρο της υπερέκπτωσης θα παρέχεται με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με την επιφύλαξη του ελέγχου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Eπί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινή συμφωνημένη κωδικοποίηση σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο σχετικά με το τι συνιστά πράσινο ή ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ή υπηρεσία, ενώ δεν υπάρχει λεπτομερής βάση δεδομένων, τουλάχιστον για λογαριασμό των φορολογικών αρχών, για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υπηρεσίες που αγοράζουν εταιρείες, εκτός από τις ευρείες κατηγορίες που δηλώνονται στις δηλώσεις φόρου και ΦΠΑ, οι οποίες δεν βοηθούν στον εντοπισμό πράσινων ή ψηφιακών στοιχείων δαπανών και περιουσιακών στοιχείων.

Σε περίπτωση μεικτών έργων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών τόσο για την «πράσινη» οικονομία (ενέργεια) όσο και για την ψηφιοποίηση, το ποσοστό των δαπανών για τη μεν πρώτη (ενέργεια) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνόλου και το σχετικό ποσοστό των δαπανών για τη δεύτερη να μην είναι υψηλότερο από 40%.

Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζονται τα «πράσινα» και τα ψηφιακά στοιχεία και ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται μεταξύ 60% («πράσινο») και 40% (ψηφιοποίηση). Οι ίδιοι δείκτες ισχύουν επίσης κάθε φορά που η εταιρεία πραγματοποιεί εντός του ίδιου φορολογικού έτους έξοδα τόσο για την «πράσινη» οικονομία όσο και για την ψηφιοποίηση μέσω ξεχωριστών έργων.

Ποιες δαπάνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «περνάνε»

Αν και η επεξεργασία ξεκίνησε και συνεχίζεται, η λίστα θα περιλαμβάνει πλήθος αγαθών και υπηρεσιών, όπως cloud computing, 3d εκτύπωση, συσκευές φωτισμού LED και χιλιάδες άλλες.

Οι πιο ενδεικτικές σχετικές κατηγορίες από τις οποίες θα μπορούν να επιλέξουν «επιδοτούμενα» προϊόντα και υπηρεσίες οι επιχειρήσεις είναι:

  • Μηχανές, εργαλειομηχανές, ηλεκτρικά εργαλεία, κινητήρες -εκτός από χερσαία οχήματα-, γεωργικά εργαλεία -εκτός από εργαλεία χειρός-, επωαστήρες για αυγά, μηχανήματα αυτόματης πώλησης.
  • Συσκευές και όργανα για επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, οπτικοακουστικό εξοπλισμό και εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και ασφάλειας και σωτηρίας.
  • Συσκευές και εγκαταστάσεις για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ατμού, μαγείρεμα, στέγνωμα, αερισμό, παροχή νερού και υγειονομικούς σκοπούς.
  • Επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και σχετικής έρευνας και σχεδιασμού, υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και βιομηχανικής έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης υλικού και λογισμικού υπολογιστή.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών θα ελέγχεται βάσει τιμολογίων που αποδεικνύουν την αγορά τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις μετά από φορολογικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Μπάιντεν: Προωθεί φοροαπαλλαγές για τα ηλεκτρικά οχήματα

Χρήστος Σταϊκούρας: Έτοιμοι για στήριξη της οικονομίας σε κάθε ενδεχόμενο

Ενοίκια: Νέες προθεσμίες για δηλώσεις Covid για υπεκμισθώσεις ακινήτων

Ο «λογαριασμός» των νέων μέτρων στήριξης – Στα 49,5 ευρώ η επιδότηση για το ρεύμαΣΧΟΛΙΑ