• Οικονομία

  Ανείσπρακτα ενοίκια: Έως τις 10 Σεπτεμβρίου η εξώδικη δήλωση στους ενοικιαστές

  • NewsRoom
  Ανείσπρακτα ενοίκια: Έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την εξώδικη δήλωση στους ενοικιαστές

  Ανείσπρακτα ενοίκια: Έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την εξώδικη δήλωση στους ενοικιαστές


  Με την κοινοποίηση εξωδίκων στους μισθωτές,  μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη φορολόγηση έως και 45% για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020.

  Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

  Εάν έχει κοινοποιηθεί εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, δηλαδή έως τις 10 Σεπτεμβρίου, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

  Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

  Στην περίπτωση όμως που δεν προσκομιστούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.α.

  Το ποσό των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακινήτων συμπληρώνεται στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

  Σημειώνεται ότι το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  -15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

  -35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

  -45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

  Διαβάστε επίσης

  Πότε δεν φορολογούνται τα ανείσπρακτα ενοίκια

     ΣΧΟΛΙΑ