• Οικονομία

  Ανοικτή και σε φυσικά πρόσωπα η δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων

  Ελληνικά ομόλογα


  Ξεκινά την Τρίτη η περίοδος εγγραφών με ανώτατο ποσό τις €15.000 ανά φυσικό πρόσωπο

  Την δυνατότητα και φυσικών προσώπων, δηλαδή ιδιωτών, να προμηθευτούν τα ετήσια έντοκα γραμμάτια που εκδίδει το Δημόσιο την προσεχή Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, με ανώτατο ποσό τις 15.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο επαναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

  Στον απόηχο της φημολογίας περί σκέψεων για εξειδικευμένες εκδόσεις λαϊκών ομολόγων που δεν φαίνεται να προχωρούν αλλά με δεδομένη τη ζήτηση που ενισχύεται τους τελευταίους μήνες για τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια καθώς οι επενδυτές αναζητούν αποδόσεις, παράλληλα με την προγραμματισμένη δημοπρασία, αυτή τη φορά το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

  Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

  Η περίοδος εγγραφών ξεκινά την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ.

  Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

  Η έκδοση των εντόκων γραμματίων θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

  Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

  Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

  Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού. Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια

  Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

  Διαβάστε επίσης:

  Το στοίχημα των 5,3 δισ. ευρώ και η επενδυτική βαθμίδα

  Τι γυρεύει η Moody’s στην Αθήνα – Ελπίδες για αναβάθμιση το Σεπτέμβριο

  Όλα για την επενδυτική βαθμίδα – Μονόδρομος τα υψηλά πλεονάσματα  ΣΧΟΛΙΑ