Οικονομία

Αλλάζει εκ βάθρων το ΣΕΠΕ – Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλονται πρόστιμα χωρίς ακρόαση

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Κωστής Χατζηδάκης

Κωστής Χατζηδάκης


Αλλάζει εκ βάθρων ο τρόπος λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, καθώς μετατρέπεται σε ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, η αλλαγή αυτή έχει ως στόχο την τήρηση των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το έργο της θα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και η συμφιλίωση και επίλυση των εργατικών διαφορών. Θα πραγματοποιεί ελέγχους όλο το 24ωρο, ενώ θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία και μητρώα των επιχειρήσεων.

Ο Διοικητής και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό.

Ακόμη το νομοσχέδιο φέρνει επέκταση των περιπτώσεων όπου η επιβολή των προστίμων γίνεται ταχύτατα, χωρίς ακρόαση του εργοδότη.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι όπως:

-Όταν διαπιστώνεται ότι απασχολείται εργαζόμενος που δεν έχει δηλωθεί.
-Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
-Όταν από τον έλεγχο προκύπτει έλλειψη πίνακα προσωπικού στο εργοτάξιο.
-Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο.
-Μη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

Το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας επί διαφορών που στοιχειοθετούνται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας (π.χ. απαιτήσεις για δεδουλευμένα, επίδομα άδειας) θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να βγει διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Στην αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Εργασίας θα περάσει και ο έλεγχος της σταδιακής εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από το τέλος του 2021 σε επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου με στόχο την καθολική εφαρμογή της στο τέλος του 2022. Η χρηματοδότηση του μέτρου έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το άρθρο 74, με τη χρήση της εν λόγω κάρτας θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα Εργάνη II κάθε μεταβολή που αφορά τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων, όπως, ιδίως, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, τα διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια. Τα στοιχεία θα διασταυρώνονται με τα δεδομένα που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από την επιχείρηση. Μάλιστα θα δημιουργηθεί ειδική για κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου ο εργαζόμενος να καταχωρεί τις ώρες που απασχολείται.

Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Διαβάστε επίσης

5.150 έλεγχοι από τον ΣΕΠΕ κατά τον Μάρτιο – Πρόστιμα ύψους €1,8 εκατ.


ΣΧΟΛΙΑ