Οικονομία

Αύξηση αποδοχών από 1η Ιανουαρίου για 1,1 εκατ. εργαζόμενους – 10 ερωτήσεις- απαντήσεις για τις τριετίες

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Έως το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή η διάταξη με την οποία επανέρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 όλες οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, που παραμένουν «παγωμένες» από τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Οι αυξήσεις ξεκινούν από 78 ευρώ και φτάνουν έως και 234 ευρώ (με βάση τον σημερινό κατώτατο) και θα έρθουν νωρίτερα για τους παλαιούς με σημαντική προϋπηρεσία πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και αργότερα για τους νεότερους μισθωτούς, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του δικαιώματος τους.

Αυτό σημαίνει πως οι πρώτες αυξήσεις θα πληρωθούν σε κάποιους ακόμη και εντός του 2024 – για τους παλαιούς εργαζόμενους και ανάλογα την προϋπηρεσία – ενώ για τους νέους οι πρώτες προσαυξήσεις θα έρθουν από το 2027 και μετά.

Το «ξεπάγωμα» των τριετιών αφορά κατά αρχήν όλους τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό, αλλά και όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με ενεργές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν επιδόματα προϋπηρεσίας.

 1. Πόσους αφορά το «ξεπάγωμα» των τριετιών;

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και περίπου 500.000 που καλύπτονται από κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι, τραπεζοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι στον επισιτισμό κ.λπ.).

Θολό παραμένει εάν θα λάβουν αύξηση περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με ατομικές συμβάσεις, καθώς δεν καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση.

Η προσμέτρηση του επιδόματος προϋπηρεσίας από 1.1.24 και αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή 3ετιες στον κατώτατο ή 3ετιες, 5ετιες ή άλλες κλίμακες που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις

 1. Η προσαύξηση των μισθών με το «ξεπάγωμα» του επιδόματος προϋπηρεσίας αφορά και τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ μα συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου;

Οι ΙΔΑΧ και οι ΙΔΟΧ συμπεριλαμβάνονται, καθώς είναι ιδιωτικού δικαίου. Σε ότι αφορά τις ΔΕΚΟ έχουν ειδικά περιβάλλοντα ούτως ή άλλως, αλλά επί της αρχής οι ΙΔΑΧ και οι ΙΔΟΧ είναι κομμάτι του ιδιωτικού εργατικού δικαίου.

 1. Για τους εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, εκ περιτροπής και μερική εργασίας, θα υπάρξει προσαύξηση λόγω τριετιών;

Η μερική απασχόληση είναι σύστημα τακτοποίησης οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Ό,τι ισχύει για την πλήρη ισχύει και για τη μερική.

 1. Ποιοι εργαζόμενοι ευνοούνται περισσότερο;

Οι αυξήσεις ξεκινούν από 78 ευρώ και φτάνουν έως και 234 ευρώ και θα έρθουν νωρίτερα για τους παλαιούς με σημαντική προϋπηρεσία πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και αργότερα για τους νεότερους μισθωτούς, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης του δικαιώματος τους.

Οι πιο ευνοημένοι είναι οι παλιοί εργαζόμενοι πριν το 2012, καθώς με το «ξεπάγωμα» των τριετιών θα δουν ταχύτερο αυξήσεις στις αποδοχές σε σχέση με τους νέους που θα ξεκινήσουν να χτίζουν το επίδομα προϋπηρεσίας τους από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Άρα με τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, δηλαδή το 2027, θα λάβουν το επίδομα. Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων οι προσαυξήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

 1. Πως διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός με τις «παγωμένες» τριετίες έως 31/12/2023;

Οι παγωμένες τριετίες που συνοδεύουν τον  κατώτατο  μισθό ύψους 780 ευρώ μεικτά  έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 • Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 780 ευρώ
 • Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ
 • Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ
 • Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ.
 1. Το διάστημα από 14/02/2012-31/12/2023 προσμετράται ως προϋπηρεσία για τους εργαζόμενους;

Το «ξεπάγωμα» των τριετιών δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή δεν θα δοθούν αναδρομικά οι αυξήσεις 10% ανά τριετία για το διάστημα 2012-2023. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για τις τριετίες θα ξεκινήσει να μετρά από το 1-1-2024 και η προϋπηρεσία πάνω από μία 10ετία (2012 – 2024) θα χαθεί.

 1. Τι γίνεται σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος παίρνει μισθό πάνω από τον κατώτατο μισθό;

Σε περίπτωση που παίρνει μισθό μεγαλύτερο του κατώτατου θα γίνει συμψηφισμός με τα επιδόματα προϋπηρεσίας. Εάν παίρνει τον κατώτατο, τότε θα αυξηθεί ο μισθός του σύμφωνα με την προϋπηρεσία του από 1.1.2024.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς τους, το διάστημα 2012 -2023, οι οποίες υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα, τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα και ο εργοδότης δεν υποχρεούται να δώσει κανένα επίδομα προϋπηρεσίας.

Σε περίπτωση επίσης  που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023, και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις ΣΣΕ, τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

 1. Οι εργαζόμενοι που έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας και δεν καλύπτονται από άλλη ενεργή συλλογική σύμβαση εργασίας θα λάβουν επίδομα τριετίας;

Από την αύξηση των μισθών αποκλείονται χιλιάδες εργαζόμενοι που πλέον δεν καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις, καθώς είτε δεν υφίσταται οι εργοδοτικοί ή εργατικοί φορείς, είτε δεν υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αμείβονται με ατομικές συμβάσεις, με αποδοχές μάλιστα μειωμένες μονομερώς κατά την διάρκεια της κρίσης.

Όσοι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και έχουν ατομικές συμβάσεις θα μπορούν να λάβουν τις τριετίες, εφόσον αμείβονται με κατώτατο. Αν οι αποδοχές τους είναι υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό, τότε δεν θα λάβουν κάποια προσαύξηση.

 1. Ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε 14.09.2003 με τον κατώτατο μισθό μέχρι 14.02.2012 είχε 8 χρόνια και 5 μήνες προϋπηρεσία. Πότε θα συμπληρώσει την επόμενη τριετία; Ποιες θα είναι οι αποδοχές του;

Από 01.01.2024 που ξεπαγώνουν οι τριετίες ο εργαζόμενος την 01η.08.2024 θα μπορέσει πλέον να συμπληρώσει την 3η τριετία του και θα λάβει μηνιαίο μισθό 1014 ευρώ. Άρα θα λάβει προσαύξηση 10% για την 3η τριετία και συνολική προσαύξηση λόγω τριετιών 234 ευρώ (780 ευρώ +30%).

 1. Ένας εργαζόμενος προσλήφθηκε με τον κατώτατο μισθό την 1η Μαΐου 2006 και μέχρι την ενεργοποίηση της ΠΥΣ 6/2012 στις 14.2.2012 είχε προϋπηρεσία 5 χρόνια, 9 μήνες και 13 ημέρες. Πότε θα συμπληρώσει την επόμενη τριετία; Ποιες θα είναι οι αποδοχές του;

Από 01.01.2024 που ξεπαγώνουν οι τριετίες ο εργαζόμενος την 18η.03.2024 θα μπορέσει πλέον να συμπληρώσει την 2η τριετία του και να δικαιούται αποδοχές 936 ευρώ (780+20%). Άρα προσαύξηση 10% για δεύτερη τριετία και συνολική προσαύξηση 156 ευρώ (780 +20%).

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης στο mononews: Δυο χρόνια νωρίτερα το ξεπάγωμα των τριετιών – Οι νέοι μισθοί από 1/1/2024 στον ιδιωτικό τομέα

Άδωνις Γεωργιάδης για ξεπάγωμα τριετιών: Θα βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που δουλεύουν 10 χρόνια με τον ίδιο μισθό

Για ποιους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα έρχονται έως 30% αυξήσεις – Τριετίες μόνο για όσους καλύπτονται από ενεργές συλλογικές συμβάσειςΣΧΟΛΙΑ