• Οικονομία

  3rd InvestGR Forum 2020: Μπορεί και με ποιους τρόπους να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία;

  • NewsRoom

  3rd InvestGR Forum 2020


  Ξεκίνησε σήμερα το Β’ Μέρος του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, με το πάνελ συζήτησης με θέμα: «Μετατρέποντας τους μαύρους κύκνους σε άσπρους».

  Στο πάνελ, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Αντώνη Παπαγιαννίδη, συμμετείχαν οι Μιχάλης Αργυρού – Προέδρος Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων -, Πασκάλ Αποστολίδης – Διευθύνων Σύμβουλος AbbVie -, Andreas Pollner – Διευθύνων Σύμβουλος Bayer Hellas -, Antulio Richetta – IBI Group Director.

  Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε., Καθηγητής κ. Μιχάλης Αργυρού, αναφέρθηκε στους λόγους ύπαρξης σημαντικής επενδυτικής υστέρησης και πώς αυτή η υστέρηση μπορεί να καλυφθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η προσέλκυση επενδύσεων στο μέλλον θα κριθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητα της χώρας να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Τον τελευταίο χρόνο, έχει γίνει σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Πριν την έναρξη της πανδημίας, αλλά και κατά τη διάρκειά της, η κυβέρνηση προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με ήδη ορατά θετικά επενδυτικά αποτελέσματα. Η πανδημία αυξάνει την αναγκαιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων και διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, τους αμέσως επόμενους μήνες οι μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα επιταχυνθούν περαιτέρω».

  Στη συνέχεια, ο κ. Αργυρού εστίασε στις προκλήσεις που προκαλεί σήμερα η πανδημία και, ειδικότερα, πώς το πρόγραμμα της Ε.Ε. Next Generation θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, αναφέροντας: «Η πανδημία σήμερα προσθέτει και νέες προκλήσεις. Μια εξ αυτών είναι να προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας νέοι κλάδοι συγκριτικού πλεονεκτήματος, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας και, με αυτό τον τρόπο, να αυξηθεί ο βαθμός ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας σε κλαδικά σοκ. Το πρόγραμμα Next Generation EU αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να προωθηθεί η διευρυμένη αυτή μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στόχος του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης θα είναι να πετύχει οικονομική ανάκαμψη από το σοκ της πανδημίας, όχι με μια βραχυπρόθεσμη λογική, αλλά με τρόπο που να συνεισφέρει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς την κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, της περιεκτικής μακροχρόνιας ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, εξήγησε πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να προσελκύσει επενδύσεις στις κλινικές δοκιμές, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα επενδύονται μόλις 50 εκατ. € σε ετήσια βάση, παρότι η συνολική επένδυση σε παγκόσμιο επίπεδο αγγίζει τα 160 δις € και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα 35 δις € σε ετήσια βάση. Το κρίσιμο ζητούμενο, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση είναι να βελτιώσουμε τους χρόνους εγκρίσεων σε επίπεδο νοσοκομείων, αφού ήδη διαθέτουμε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, καλές υποδομές και σημαντικά επενδυτικά κίνητρα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο παράδειγμα της AbbVie, η οποία διατηρεί στην Αθήνα διεθνή κόμβο κλινικών μελετών, επενδύοντας σε ετήσια βάση πάνω από 2,5 εκατ. € σε κλινικές μελέτες.

  Στη συνέχεια, ο κ. Αποστολίδης παρουσίασε πώς θα μπορούσε η φαρμακευτική βιομηχανία να αποτελέσει μέρος της λεγόμενης “silver economy”, δίνοντας έμφαση στον τομέα της αγοράς δευτερεύουσας κατοικίας στη χώρα μας από πολίτες τρίτων χωρών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, μια πετυχημένη εθνική στρατηγική για το “silver economy” προϋποθέτει την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ώστε να βρίσκονται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ποιοτικά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουν κράτη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε την ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια εισόδου των νέων καινοτόμων θεραπειών στην ελληνική αγορά, οι οποίες σήμερα έρχονται με πάνω από δύο χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Hellas, κ. Andreas Pollner, παρουσίασε διεξοδικά πώς η εταιρεία του συμβάλλει στην ελληνική οικονομία μέσω της καινοτομίας και των επενδύσεων, λέγοντας: «Πιστοί στο όραμά μας «Υγεία και τροφή για όλους», επενδύουμε σε Έρευνα και Ανάπτυξη περισσότερα από 10% των εσόδων μας σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα στον τομέα της υγείας επενδύουμε ετησίως περισσότερα από 2 εκ. ευρώ σε κλινικές δοκιμές Φάσης II ή Φάσης III, με στόχο να συμβάλουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, ενώ συνεργαζόμαστε με ελληνικές εταιρείες για την παραγωγή βασικών προϊόντων. Στον τομέα της γεωργίας, μέσα από τα προγράμματα Food Chain Partnership και BayGAP, προσφέρουμε στους Έλληνες παραγωγούς εκπαίδευση, συμβουλές καλλιέργειάς και υποστήριξη στον τομέα της πιστοποίησης προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν εξαγώγιμα και ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή αγορά».

  Στη συνέχεια, ο κ. Pollner ανέλυσε πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να καταστεί φιλικός επενδυτικός προορισμός στους τομείς της υγείας και της γεωργίας, αναφέροντας: «Όσον αφορά στην υγεία, η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στην παγκόσμια σκηνή των κλινικών δοκιμών, ενώ, στη γεωργία, θα πρέπει να δώσει κίνητρα και να βοηθήσει τους παραγωγούς να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να επικεντρωθούν περισσότερο σε βιώσιμες πρακτικές».

  Ο κ. Antulio Richetta, IBI Group Director, ανέλυσε πώς θα μπορούσε το κράτος να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία σε συνέχεια μιας τόσο μεγάλης υγειονομικής κρίσης όπως αυτή του COVID-19, ώστε να τη μετατρέψει σε ευκαιρία, αναφέροντας: «Σε συνέχεια της πανδημίας, το ελληνικό κράτος πραγματοποίησε ένα γιγαντιαίο άλμα στην ψηφιοποίηση διαδικασιών που διευκολύνουν τη διάδραση για τους πολίτες και τον τομέα της υγείας. Αυτό το θετικό μομέντουμ δεν πρέπει να χαθεί, αλλά να διαχυθεί και την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα, μέσω της υποστήριξης νέων παικτών που κομίζουν καινοτομία, όπως στον τομέα της υγείας και, ειδικότερα, σε όσους συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους περίθαλψης και δύνανται να επεκτείνουν την περίθαλψη στο σπίτι».

  Στη συνέχεια, ο κ. Richetta περιέγραψε ποιες θα μπορούσαν να είναι σήμερα οι έξυπνες επενδύσεις στους τομείς της υγείας και του τουρισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα προσφέρει ασύγκριτες εμπειρίες ζωής για τουρίστες και συνταξιούχους. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να σχεδιάσουμε κατάλληλα την έξυπνη και αποτελεσματική εισαγωγή τεχνολογιών, όπως η ηλεκτροκίνηση, η αυτονομία οχημάτων και η νοσηλεία κατ’οίκον, ώστε να προκαλέσουμε μια ωραία εμπειρία, με περιβαλλοντική συνείδηση και ασφάλεια σε όποιο μέρος και αν βρίσκονται αυτοί οι σημαντικοί τουρίστες ή συνταξιούχοι (ξενοδοχεία, πόλεις, νησιά κ.λπ.).

  Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.

  Στρατηγικοί Εταίροι του InvestGR Forum 2020 είναι οι EY Greece και JTI, ενώ Χορηγοί και Υποστηρικτές είναι οι ABBVIE, BAYER, COCA – COLA, ΕΚΟΜΕ, ENEL GREEN POWER, HELLAS GOLD, HPE, IBI GROUP, INTERAMERICAN, MIRUM, MSD, OTIS, PFIZER, VODAFONE, VOLVO, ACCENSUS, EUROBANK, LIDL, NN.

  Οι εργασίες του Β’ Μέρους του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position ολοκληρώνονται αύριο.

  Για την παρακολούθηση του 3rd InvestGR Forum 2020, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

  Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση  ΣΧΟΛΙΑ