ΥΓΕΙΑ

Το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα ορθοπεδικών επεμβάσεων ROSA στο Metropolitan General

  • NewsRoom


To Metropolitan General, μέλος του Ηellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου υγείας στη χώρα που διαθέτει επίσης τα νοσοκομεία Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Λητώ και Creta Interclinic, ανακοινώνει την απόκτηση του νέου υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος ορθοπεδικών επεμβάσεων ROSA της εταιρείας ZIMMER – BΙOMET.

Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ορθοπεδικών επεμβάσεων που διαθέτει ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ευέλικτο λογισμικό καθώς και ρομποτικό βραχίονα πολλαπλής κίνησης ο οποίος υποδεικνύει την ακριβή θέση που πρέπει να γίνουν οι χειρουργικοί χειρισμοί.

Το ROSA είναι ένα κορυφαίο επίτευγμα της σύγχρονης μηχανοτρονικής που προσφέρει τη δυνατότητα άριστης και ύψιστης ακρίβειας τοποθέτησης αρθροπλαστικών του  γόνατος. 

Μέσω των υπολογιστικών συστημάτων που διαθέτει, δίνει πληροφορίες στον ορθοπεδικό χειρουργό τόσο προεγχειρητικά όσο και διεγχειρητικά, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη  χειρουργική τεχνική.

Η τεχνητή άρθρωση εμφυτεύεται με βάση ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του ασθενούς κάτι που οδηγεί σε πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων. Επιπλέον, η παρακολούθηση των δεδομένων της ανατομίας του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσω ειδικού λογισμικού, παρέχει τον κατάλληλο έλεγχο ανάδρασης (feedback) στον ιατρό και παράλληλα βοηθά στην επίτευξη εξατομικευμένης ρύθμισης  με βάση τις ανάγκες του.

Η λεπτομερής χειρουργική τεχνική που προσφέρει το ρομποτικό σύστημα ROSA βοηθά στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και την ταχύτερη  μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Για το Metropolitan General ήταν ανέκαθεν στόχος η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας με ασφάλεια και σεβασμό στους ασθενείς. Οι επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό σε συνδυασμό με την ιατρική εξειδίκευση αποδεικνύουν την επίτευξη του στόχου αυτού.

Ακολουθώντας λοιπόν αυτές τις αρχές έχει θεσπιστεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ιατρών μας, καθώς και του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο σύνολο των διαδικασιών που  απαιτούνται  για  την  χρήση  του ρομποτικού συστήματος ROSA.

Μόνο  πιστοποιημένοι  επιστήμονες  συμμετέχουν  στη  χρήση του συστήματος, ενώ οι Ορθοπεδικοί Χειρουργοί έχουν πιστοποιηθεί μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στο εξωτερικό. Όλοι οι ασθενείς  καταγράφονται με λεπτομέρεια  σε διεθνή βάση ιατρικών δεδομένων για συνεχή έλεγχο της ποιότητας των  προσφερόμενων υπηρεσιών.

Metropolitan General: Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός Αττικής 155 62 Τ: 210 650 2000ΣΧΟΛΙΑ