ΥΓΕΙΑ

Μάσκα Vs τεχνoλογίας αναγνώρισης προσώπου: 1-0!

  • NewsRoom
Ελβετία


Προκαταρκτική έρευνα του NIST (National Institute of Standars and Technology) στις ΗΠΑ, αποπειράται να δώσει μια σαφή εικόνα σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η χρήση μάσκας στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Όπως αναμενόταν, η έρευνα κατέδειξε ότι οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου δεν τα καταφέρνουν καθόλου καλά απέναντι στις μάσκες.

Ειδικότερα, σε σύνολο 89 εμπορικά διαθέσιμων αλγορίθμων αναγνώρισης προσώπου που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι περισσοτεροι και οι καλυτεροι έδειξαν μια απόκλιση 5% και 50% όσον αφορά στην αντιστοίχιση μασκών προσώπου που είχαν τοποθετηθεί ψηφιακά σε φωτογραφίες σε σχέση με εικόνες του ίδιου προσώπου χωρίς μάσκα.

«Με την άφιξη της πανδημίας, πρέπει να κατανοήσουμε πώς αντιμετωπίζει η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου τα μασκοφορεμένα πρόσωπα» είπε η Μέι Νγκαν, επιστήμονας υπολογιστών του NIST και μία εκ των συντελεστών της έρευνας. «Αρχίσαμε εστιάζοντας στο πώς ένας αλγόριθμος που αναπτύχθηκε πριν την πανδημία μπορεί να επηρεάζεται από τη χρήση μασκών προσώπου. Αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, σχεδιάζουμε να δοκιμάσουμε την ακρίβεια των αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν σκοπίμως έχοντας κατά νου τα μασκοφορεμένα πρόσωπα».

Κανονικά, χωρίς μάσκες, οι πιο ακριβείς αλγόριθμοι αποτυγχάνουν στο 0,3% των περιπτώσεων. Οι μάσκες αύξησαν το ποσοστό ακόμα και των καλύτερων στο 5%, ενώ άλλοι, κατά τα άλλα καλοί αλγόριθμοι, είχαν ποσοστό αποτυχίας 20%-50%.


ΣΧΟΛΙΑ