Κοινωνία

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ. αρ 520/2005 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ....