Business

Τι προβλέπει το πενταετές σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ-Σκληρά μέτρα και δραστικές παρεμβάσεις

ADMHE ΑΔΜΗΕ ΔΕΗ Παναγιωτάκης

Εμμ. Παναγιωτάκης – Πρόεδρος ΔΕΗ


Δραστικές παρεμβάσεις και σκληρά μέτρα προκειμένου η ΔΕΗ να διαφύγει τον κίνδυνο κατάρρευσης περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο της επιχείρησης που εκπόνησε η εταιρεία συμβούλων McKinsey.

To business plan το οποίο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρουσιαστεί σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο και θα αποφασίσει την εφαρμογή του, εστιάζει στις προκλήσεις και τα στοιχήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στο νέο περιβάλλον της αγοράς και στις νέες συνθήκες που θα διαμορφωθούν, μετά την πώληση του 40% των λιγνιτών αλλά και την αναγκαστική μείωση του μεριδίου αγοράς, στο πλαίσιο των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές.

Mε βάση τα όσα περιλάμβανε το προσχέδιο του στρατηγικού πλάνου της McKinsey οι 5 βασικές προκλήσεις για την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ αφορούν:

Πρώτον, στην ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας από τα τιμολόγια.

Δεύτερον, στην αξιοποίηση των εσόδων της αποεπένδυσης και στο άνοιγμα της εταιρείας σε νέες δραστηριότητες, με έμφαση κυρίως στις ΑΠΕ, προκειμένου να υποκατασταθούν οι απώλειες από την υποχρεωτική μείωση του μεριδίου αγοράς στον ηλεκτρισμό.

Τρίτον, στην επίλυση της δύσκολης εξίσωσης που προκύπτει από τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία επίσης επηρεάζεται από την υποχώρηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας. Για να είναι βιώσιμη η ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα πρέπει να βελτιώσει τα λειτουργικά της κέρδη ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τους τόκους και να καλύψει τις αποσβέσεις της.

Τέταρτον, με τον κύκλο εργασιών ήδη να δέχεται πιέσεις καθώς η ΔΕΗ χάνει μερίδια αγοράς στην προμήθεια από το άνοιγμα της αγοράς και την είσοδο νέων προμηθευτών, η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει θέματα όπως ο μεγάλος αριθμός του προσωπικού σε συνδυασμό με τον υψηλό ηλικιακό μέσο όρο, που σημαίνει ότι υπάρχει όχι μόνο ανάγκη μείωσης αλλά και ανανέωσης.

Πέμπτον, το στρατηγικό πλάνο τουλάχιστον στο προσχέδιο που είχε διαρρεύσει, περιλάμβανε προβλέψεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της λειτουργίας της ΔΕΗ και της μείωσης του λειτουργικού κόστους ανά τομέα δραστηριότητας της εταιρείας (παραγωγή, ορυχεία, εμπορία και διανομή).

Συνεπώς αναζητούνται έσοδα τα οποία, σύμφωνα με πηγές, η McKinsey υποδεικνύει για την εύρεσή τους τη μείωση των εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και την αύξηση τιμολογίων καταναλωτών. Επιπλέον εισηγείται την περικοπή θέσεων εργασίας μέσα από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ θα εξοικονομήσει δαπάνες 500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν πηγές, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την επέκταση της δημόσιας επιχείρησης σε δραστηριότητες όπως οι ΑΠΕ, οι ενεργειακές υπηρεσίες και το φυσικό αέριο. Επίσης προβλέπει έσοδα από την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της εταιρείας καθώς και από τον τερματισμό των δημοπρασιών των ΝΟΜΕ.

Τέλος, και σύμφωνα με πληροφορίες, στις έξι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην τελευταία φάση του διαγωνισμού για την πώληση των μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης εστάλη το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Αυτό φαίνεται να βάζει ως καταληκτική ημερομηνία την 6η Οκτωβρίου.


ΣΧΟΛΙΑ