F

Business

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Επενδύσεις 1,3 δισ. ευρώ-το βλέμμα στις ΗΠΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών του Ομίλου ΗΡΩΝ

Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ


Ένα διευρυμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε πλωτά φωτοβολταϊκά και πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος της τάξης των 1.800 MW, δρομολογεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή , ενώ επιβεβαιώνει το στόχο για 3000 MW το 2025. H ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμα του να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς ενώ το βλέμμα του ομίλου παραμένει και στην ανάπτυξη στις ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις που έχει ξεκινήσει η εταιρεία σε ΑΠΕ, περιβάλλον και αποθήκευση ενέργειας ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Επιπλέον η εταιρεία έχει λάβει την επενδυτική απόφαση για την εκκίνηση του εμβληματικού έργου της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, ύψους 500 εκ. ευρώ που θα ξεκινήσει όταν θα ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Η «Αμφιλοχία» που είναι ενταγμένη από το 2014 στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ε.Ε., θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο) και θα χρησιμοποιεί τη λίμνη Καστρακίου ως κάτω ταμιευτήρα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), με ετήσια παραγωγή ενέργειας 816 GWh. Προβλέπεται να δημιουργήσει 900 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και 60 μόνιμες στη λειτουργική φάση.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία επιπλέον 30 MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, ενώ τα πάρκα που θα τεθούν σταδιακά σε λειτουργία εντός της τρέχουσας χρήσης αναμένεται να ενισχύσουν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου κατά ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά ποσό άνω των 24 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, ο Όμιλος κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς κατασκευή περίπου 400 MW νέων αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πρόσφατα ξεκίνησαν και οι εργασίες για το έργο ΣΔΙΤ που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνέχεια του αντίστοιχου έργου που βρίσκεται σε λειτουργία στην Ήπειρο. Πρόκειται για επένδυση της τάξης των 123 εκ. ευρώ και θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του έτους.

Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους η εταιρεία υπέγραψε τη σύμβαση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια αντίστοιχης σύμβασης που έχει ολοκληρώσει και λειτουργεί στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται, ότι στην αποθήκευση ενέργειας η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα άδειες παραγωγής σε 4 μονάδες, ισχύος 375 μεγαβάτ σε Κοζάνη, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη και Θήβα.

Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου

Ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κινήθηκε σταθεροποιητικά.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 89 εκατ. ευρώ το περσινό α’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 6% ενισχυμένα τόσο από το τομέα εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 78,3 εκατ. ευρώ, έναντι 76,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 2,7%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 11,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 33,2%.

Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 κινήθηκε σταθεροποιητικά στο ύψος των 61 εκατ. ευρώ, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020. Το ίδιο συνέβη και με τα προσαρμοσμένα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι 61,1 εκατ. ευρώ το 2020. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 44,9 εκατ. ευρώ, έναντι 44,3 εκατ. ευρώ το 2020 αυξημένα κατά 1,3%. Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 75,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 25,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020. Ωστόσο η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν καμία αναγωγή ούτε στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αλλά ούτε στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 21,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 12,6%.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021, διαμορφώθηκε στα 635,2 εκατ. ευρώ έναντι 613 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ