Ναυτιλία

Πρόταση αξίας 5 δισ. δολαρίων από τη ναυτιλία με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα από τα πλοία

  • Του Λάμπρου Καραγεώργου


Οκτώ διεθνείς φορείς της παγκόσμιας ναυτιλίας που εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες εμπορικών και επιβατηγών πλοίων, από τα bulkers μέχρι και τα κρουαζιερόπλοια και τα ακτοπλοϊκά πλοία, υπέβαλαν πρόταση για τη δημιουργία του πρώτου παγκοσμίου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον τομέα της ναυτιλίας με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών CO2 από τη διεθνή ναυτιλία.

Η πρόταση προβλέπει τη χρηματοδότηση από τις ναυτιλιακές εταιρείες όλου του πλανήτη, ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, για περίοδο δέκα ετών, με την επιβολή τέλους επί των καυσίμων ύψους 2 δολαρίων ανά μετρικό τόνο.

Τα κύρια σημεία της πρότασης προβλέπουν τη δημιουργία ενός νέου μη κυβερνητικού οργανισμού έρευνας και ανάπτυξης που θα ανοίξει το δρόμο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία.

Η βασική χρηματοδότηση θα ανέλθει σε μία περίοδο δέκα ετών στα 5 δισ. δολάρια.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη εμπορικά βιώσιμων πλοίων με εκπομπές μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αρχές του 2030.

Όπως αναφέρεται την σχετική παρέμβαση των οκτώ ναυτιλιακών φορέων η ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και σήμερα ευθύνεται για το 2% περίπου των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 στον κόσμο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής της Συμφωνίας των Παρισίων, η ταχεία μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι ζωτικής  σημασίας και για τη διεθνή ναυτιλία Την ευθύνη για την διαμόρφωση ρυθμίσεων με στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 από τη διεθνή ναυτιλία, είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ (IMO) επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η κινητοποίηση της ναυτιλίας  για την επιτάχυνση της Ε & Α είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη του IMO το 2018. Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι του IMO περιλαμβάνουν την απόλυτη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα τουλάχιστον κατά 50% έως το 2050, ανεξάρτητα από την ανάπτυξη του εμπορίου, με πλήρη εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αργότερα. Ο στόχος του 2050 απαιτεί όμως βελτίωση της αποδοτικότητας αναφορικά με την μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 90%, κάτι που είναι ασυμβίβαστο με τη συνεχιζόμενη μακροχρόνια χρήση ορυκτών καυσίμων από την εμπορική ναυτιλία.

Η εκπλήρωση των στόχων του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα απαιτήσει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μηδενικού άνθρακα και συστημάτων πρόωσης, όπως το πράσινο υδρογόνο και αμμωνία, τα υβριδικά καύσιμα, οι μπαταρίες  και τα συνθετικά καύσιμα που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά δεν υπάρχουν ακόμη σε μορφή ή κλίμακα που μπορεί να εφαρμοστούν σε μεγάλα εμπορικά και επιβατηγά πλοία.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία προτείνει τη σύσταση ενός Διεθνούς Συμβουλίου Έρευνας και Ανάπτυξης για τη Ναυτιλία (IMRB), ενός μη κυβερνητικού οργανισμού έρευνας και ανάπτυξης που θα εποπτεύεται από τα κράτη μέλη του IMO.

Το IMRB θα χρηματοδοτείται από τις ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως μέσω υποχρεωτικής συνεισφοράς ύψους δυο δολαρίων ανά τόνο καυσίμων πλοίων που αγοράζονται για κατανάλωση από τις ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως, γεγονός που θα αποφέρει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δέκα χρόνια με βάση την παγκόσμια κατανάλωση καυσίμων (250 εκατ. τόνοι ετησίως) από τη ναυτιλία.

Η ανακοίνωση τονίζει ακόμη ότι η πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις με στόχο την δημιουργία του φορέα και θα συζητηθεί στο Λονδίνο κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΙΜΟ, το Μάρτιο του 2020. Οι ναυτιλιακοί φορείς σημειώνουν ότι η πρόταση είναι ανοικτή για την συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή και άλλων φορέων, πέραν των ναυτιλιακών.

Οι διεθνείς ενώσεις εφοπλιστών που υποβάλλουν αυτήν την πρόταση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συλλογικά όλους τους τομείς είναι οι: BIMCO, CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION, INTERCARGO, INTERFERRY, INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING, INTERTANKO, INTERNATIONAL PARCEL TANKERS ASSOCIATION, WORLD SHIPPING COUNCIL.


ΣΧΟΛΙΑ