Ναυτιλία

Παρέμβαση κεντρικού λιμενάρχη ζητούν οι ναυπηγοεπισκευαστές για το εισιτήριο εισόδου

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ναυπηγεία Ελευσίνας


Την παρέμβαση του κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά προκειμένου τα οχήματα των ναυπηγοεπισκευαστιών επιχειρήσεων να σταματήσουν να καταβάλουν αντίτιμο για την είσοδό τους στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευής ζητά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

Ο Σύνδεσμος επικαλείται απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων βάση της οποίας “ η διάταξη της παρ. 7 του 3ου Ειδικού Τιμολογίου για τις φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, δεν περιλαμβάνει την είσοδο αυτοκινήτων που πρόκειται να εκτελέσουν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες”, καθώς και ότι “το προβλεπόμενο ημερήσιο αδιαίρετο δικαίωμα χρήσης λιμένος και εκτέλεσης εργασιών ιδιωτικών γερανών, κατ’ άρθρον 8 του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.», δεν καταλαμβάνει αυτοκίνητα με την πρόσθετη διάταξη για την φορτοεκφόρτωση υλικών για τη διενέργεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών”.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο αιτιολογικό της ανωτέρω απόφασης, “Η ανωτέρω χρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν προκύπτει από καμία αναλογική ερμηνεία του Ειδικού Τιμολογίου 3, αφού αυτό αφορά συγκεκριμένη ομάδα χρηστών του λιμένα, διάφορη από τους ναυπηγοεπισκευαστές. Δεν υφίσταται, συνεπώς, περίπτωση αναλογικής εφαρμογής των τελών του Ειδικού Τιμολογίου 3 σε ανόμοιες περιπτώσεις, όπως εν προκειμένω η περίπτωση των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών.”, καθώς και ότι “Παρά τη γενική διατύπωση του όρου [ενν: Το άρθρο 8 ΙΙ παρ. 1 των Τιμολογίων Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης], όμως, το συγκεκριμένο τέλος εισόδου δεν περιλαμβάνει ιδιωτικά οχήματα μεταφοράς με πρόσθετη ανυψωτική διάταξη, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την φορτοεκφόρτωση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών από το πίσω μέρος του οχήματος, καταλλήλως διαμορφωμένου για να δέχεται φορτία, στον χώρο εργασιών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, και όχι για εργασίες ανύψωσης και μετατόπισης άλλων φορτίων.”

«Κατόπιν της προαναφερόμενης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, τυχόν συνεχιζόμενη επιβολή τέλους εισόδου στη ΝΕΖ στα μέλη μας αποτελεί μη νόμιμη πρακτική κατά τη Σύμβαση Παραχώρησης, ταυτόχρονα και πιθανή παράβαση ιδίως των άρθρων 325 ΠΚ (παράνομη κατακράτηση), 330 ΠΚ (παράνομη βία), 333 ΠΚ (Απειλή), 386 ΠΚ (Απάτη), 389 ΠΚ (Απατηλή πρόκληση βλάβης)», σημειώνεται στην επιστολή των ναυπηγοεπισκευατών.

Διαβάστε επίσης

Ναυπηγοεπισκευαστές: Να μην αφαιρεθούν αρμοδιότητες από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων – Προτείνουν να γίνει διαβούλευση


ΣΧΟΛΙΑ