Ναυτιλία

ΟΛΘ: Στο 71,85% το ποσοστό της Belterra του Ιβάν Σαββίδη

  • NewsRoom
ΟΛΘ: Η BΟΛΘ: Η Balterra της οικογένειας Σαββίδη προχώρησε σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση στα 26,50 ευρώ ανά μετοχήalterra της οικογένειας Σαββίδη προχώρησε σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση - Προσφέρει 26,50 ανά μετοχή

Ιβάν Σαββίδης


Στο 71,85% διαμορφώθηκε το ποσοστό της Belterra συμφερόντων της οικογένειας του Ιβάν Σαββίδη στον ΟΛΘ, μετά την απόκτηση χθες 299.855 μετοχών της εταιρίας, με τιμή κτήσης 26 ευρώ ανά μετοχή

Αναλυτικά

Η ΟΛΘ Α.Ε. («ΟΛΘ» ή «Εταιρία») ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια αρχών διαφάνειας και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τη μέτοχό της «BELTERRA INVESTMENTS LTD» (Belterra), την 6.12.2021, η Belterra προέβη στις 6.12.2021 σε αγορά 299.855 μετοχών της Εταιρίας, με τιμή κτήσης 26 Ευρώ ανά μετοχή.

Πριν την εν λόγω απόκτηση, η Belterra ήδη κατείχε άμεσα 189.447 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε 1,88% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μετά την ανωτέρω απόκτηση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των ισόποσων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατέχει άμεσα η Belterra ανέρχεται σε 489.332 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,85% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός μετοχών και των ισόποσων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατέχει η Belterra, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα – μέσω της απευθείας συμμετοχής της στην SEGT (η οποία κατέχει το 67% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ) – ανέρχεται σε 7.242.932, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 71,85% του μετοχικού της κεφαλαίου, από 68,88% που κατείχε πριν την περιγραφόμενη συναλλαγή.

Διαβάστε επίσης

ΟΛΘ: Αύξηση του κύκλου εργασιών και διακινούμενων φορτίων για το α΄εξάμηνο του 2021ΣΧΟΛΙΑ