• Ναυτιλία

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 4,75 εκατ. δολάρια

  Σεμίραμις Παληού, Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.

  Σεμίραμις Παληού, Διευθύνων Σύμβουλος της Diana Shipping Inc.


  Η Diana Shipping, της Σεμίραμις Παληού υπέγραψε συμβόλαιο χρονοναύλωσης με την ASL Bulk Shipping για ένα από τα πλοία ξηρού φορτίου panamax της.

  Η ASL Bulk Shipping ναύλωσε το bulker Leto, κατασκευής 2010, χωρητικότητας 81.297 dwt. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 16.500 δολάρια ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο τουλάχιστον έως την 1η Μαρτίου 2025, με δυνατότητα επέκτασης έως τις 30 Απριλίου 2025 κατ’ ανώτατο όριο.

  Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 Μαΐου 2024. Η απασχόληση του bulker αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 4,75 εκατομμυρίων δολάρια για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονικής ναύλωσης.

  Με την ολοκλήρωση της πώλησης του πλοίου “Χιούστον”, ο στόλος της Diana Shipping θα αποτελείται από 38 πλοία ξηρού χύδην φορτίου – τέσσερα newcastlemaxes, οκτώ capesizes, πέντε post-panamaxes, έξι kamsarmaxes, έξι panamaxes και εννέα ultramaxes.

  Η εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει δύο νεότευκτα πλοία ξηρού χύδην kamsarmax μεθανόλης διπλού καυσίμου έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και το πρώτο εξάμηνο του 2028, αντίστοιχα.

  Επί του παρόντος, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου, συμπεριλαμβανομένου του “Χιούστον” και εξαιρουμένων των δύο πλοίων που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη, είναι περίπου 4,4 m dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,74 έτη.

  Διαβάστε επίσης:

  Επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Cyclades του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου

  Capital Link Singapore Maritime Forum: Η Ευρώπη παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής

  Attica Group: Δεν υφίσταται, ούτε διαπραγματευόμαστε καμία συνεργασία με τον όμιλο Γρύλου  ΣΧΟΛΙΑ