Ναυτιλία

Diana Shipping: Κέρδη 57,4 εκατομμυρίων δολαρίων

Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping

Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc. της Σεμίραμις Παληού ανακοίνωσε κέρδη για το προηγούμενο έτος συνολικού ύψους 57,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα από ναυλώσεις πλοίων ανήλθαν σε 214,2 εκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με έσοδα 169,7 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν την ίδια περίοδο του 2020.

Τα κέρδη που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους ανέρχονται σε 51,6 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου κέρδους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση πλοίων και 15,3 εκατομμυρίων δολαρίων από την απόσχιση της OceanPal Inc.

Τα έσοδα από τις χρονοναυλώσεις ήταν 68,8 εκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 42,7 εκατομμύρια δολάρια για το ίδιο τρίμηνο του 2020. Η αύξηση των εσόδων από ναυλώσεις πλοίων οφειλόταν κυρίως στις αυξημένες μέσες τιμές χρονοναύλωσης που πέτυχε η εταιρεία για τα πλοία της κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα επί της κοινής της μετοχής 0,20 δολάρια ανά μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί στις 21 Μαρτίου 2022 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο στις 9 Μαρτίου 2022.

Η Εταιρεία έχει 84,67 εκατομμύρια κοινές μετοχές σε κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης:

13 πλοία με ελληνική σημαία και 5 ελληνόκτητα στη Μαύρη Θάλασσα με 119 Έλληνες ναυτικούς – Πρόβλημα στο λιμάνι Γιούζνε

Έλληνες εφοπλιστές: Πωλήσεις πλοίων ύψους 888 εκατ. δολαρίων – Τα super dealsΣΧΟΛΙΑ