Ναυτιλία

Capital Link: Σήμερα και αύριο το ψηφιακό συνέδριο για τη ναυτιλία

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, KiTack Lim


Με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ, KiTack Lim (Κορέα), ξεκινά σήμερα τις εργασίες του το 11ο Ετήσιο Φόρουμ στη Ναυτιλία της Capital Link σε ένα ψηφιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη & Τετάρτη, 8 – 9 Ιουνίου 2021.

Το συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς θα διερευνήσει τις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές σε όλους τους σημαντικούς τομείς, όπως η διαχείριση του στόλου, η τεχνολογική καινοτομία, το πλήρωμα, η ενεργειακή απόδοση, το περιβάλλον, η ασφάλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνεχιζόμενες επιχειρησιακές προκλήσεις που τίθενται από την πανδημία του Covid-19, στη βιωσιμότητα και στις νέες προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.ΣΧΟΛΙΑ