Ναυτιλία

Attica Group: Πρόταση στη ΓΣ για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021

  • NewsRoom
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group και πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Σπυρίδων Πασχάλης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group και πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Σπυρίδων Πασχάλης


Η Attica, στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022:

– Δελτίο Τύπου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021: Τρίτη 5 Απριλίου 2022.

– Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2021 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.attica-group.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Τρίτη 5 Απριλίου 2022.

– Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις προγραμματισθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2021.

Η Attica διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.

Διαβάστε επίσης

Η Attica Group: Ο νικητής του «Inmarsat Ferry Open Innovation Challenge – εκπαίδευση και ψυχαγωγία πληρωμάτων»ΣΧΟΛΙΑ