Business

Πώς η ψηφιακή οικονομική επανάσταση μπορεί να οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη


Αυτή την εβδομάδα στο Νταβός συναντώνται κορυφαίοι στοχαστές για μια σειρά θεμάτων παγκόσμιας σημασίας, μεταξύ των οποίων δύο που δεν αναφέρονται συχνά μαζί: οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG) και η ψηφιοποίηση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Μια νέα ομάδα εργασίας που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα εξετάσει πώς αυτά τα δύο θέματα θα μπορούσαν να διασταυρωθούν καλύτερα: πώς η ψηφιακή επανάσταση στη χρηματοδότηση θα μπορούσε να διαμορφωθεί όχι μόνο για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών βλαβών, αλλά με τρόπους που θα βοηθούσαν στην προώθηση του οράματος των SDG.

Η ψηφιακή επανάσταση έχει μετασχηματίσει τα παγκόσμια οικονομικά συστήματα.Αυτό ισχύει όχι μόνο για την εμπειρία των πελατών (το πώς εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων διαχειρίζονται τώρα την οικονομική τους ζωή), αλλά για το σύστημα σε κάθε επίπεδο: πώς οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τις δραστηριότητές τους, πώς οι επενδυτές αναλύουν τον κίνδυνο και λαμβάνουν αποφάσεις, πώς κινούνται οι κεφαλαιαγορές, και πώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσεγγίζουν το έργο τους. Βεβαίως, η ψηφιοποίηση έχει επηρεάσει κάθε τομέα της ζωής, όχι μόνο τον χρηματοπιστωτικό. Ο ρυθμός επιτάχυνσης είναι συγκλονιστικός: για να λάβουμε μόνο ένα από τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται συχνά, το 90% των δεδομένων που υπάρχουν σήμερα δημιουργήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

Αλλά τι μπορεί να έχει να κάνει η ψηφιοποίηση με την αειφόρο ανάπτυξη; Δύο έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πριν από τρία χρόνια υποδεικνύουν μια πιθανή σύνδεση, περιγράφοντας μια διαφορετική αλλά εξίσου δραματική επανάσταση: αυτή που αφορά την προσέγγισή μας ως προς την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, με 17 συγκεκριμένους στόχους, παρέχει έναν σαφή παγκόσμιο οδικό χάρτη δράσης. Η διεθνής αναπτυξιακή κοινότητα ανέκαθεν αναζητούσε έναν υγιή πλανήτη, απαλλαγμένο από τη φτώχεια και την ανισότητα. Τώρα με τα SDG, έχουμε για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να μετατρέψουμε αυτό το όραμα σε πραγματικότητα. Η Ατζέντα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα, εν τω μεταξύ, αναγνωρίζει ότι ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη απαιτεί αντίστοιχη συνολική προσέγγιση της χρηματοδότησης. Καθορίζει ένα πλαίσιο για τις κυβερνήσεις ώστε να συντονίσουν τη χρηματοδότηση για την ενέργεια, τις μεταφορές, το νερό και την αποχέτευση, καθώς και να εντατικοποιήσουν τις επενδύσεις στη γεωργία και τη διατροφή.

Αυτές οι ιστορικές ατζέντες κινούν τον κόσμο πολύ πέρα από την καθημερινότητα, τόσο από την άποψη του τι κάνουμε όσο και από το πώς θα το πληρώσουμε. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Τα τρισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης δεν μπορούν να αντληθούν από τον δημόσιο τομέα μόνο, και εκεί είναι που τα νέα επιχειρησιακά και οικονομικά μοντέλα που έγιναν δυνατά χάρη στην ψηφιοποίηση των χρηματοδοτήσεων είναι πολλά υποσχόμενα. Από μόνες τους οι κινητές πληρωμές συμβάλλουν άμεσα σε 13 από τους 17 SDG, παρέχοντας, για παράδειγμα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις που διαφορετικά θα αποκλείονταν οικονομικά. επιτρέποντας την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και αποχέτευση (π.χ. μέσω λύσεων πληρωμής μέσω διαδικτύου), διευκολύνοντας την πρόσβαση σε εμβάσματα χαμηλού κόστους, παρέχοντας στους γονείς τη δυνατότητα να πληρώνουν δίδακτρα και διευκολύνοντας τις μεταφορές μετρητών κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών. Το κίνημα της “πράσινης χρηματοδότησης”, με την καινοτόμα χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για να δομηθούν επενδυτικά και άλλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία με αντάλλαγμα την επίτευξη θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρέχει άλλα ενδιαφέροντα παραδείγματα.

Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργικής σκέψης μένει να γίνει σχετικά με το πώς οι μελλοντικές επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης, ειδικά στις κεφαλαιαγορές, μπορούν να προωθήσουν τους SDG. Η δημιουργική σκέψη επίσης λείπει σήμερα σχετικά με εκείνους τους SDG – για παράδειγμα, τη βιοποικιλότητα και την υγεία των ωκεανών – που μέχρι σήμερα δεν έχουν επηρεαστεί από την ψηφιακή επανάσταση στη χρηματοδότηση. Και ίσως το σημαντικότερο, χρειάζεται ακόμη δημιουργική σκέψη γύρω από τον σημαντικότερο στόχο του ΟΗΕ: να εξασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Ο ειδικός στo management Peter Drucker κάποτε έκανε διάκριση ανάμεσα στην συνέπεια, ή το να κάνεις τα πράγματα σωστά, και την αποτελεσματικότητα, ή το να κάνεις τα σωστά πράγματα. Εάν η ψηφιακή επανάσταση χρησιμεύει μόνο για να γίνουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα πιο συνεπή, διατρέχει τον πραγματικό κίνδυνο να χρησιμεύουν ως μια δύναμη πολλαπλασιασμού για το status quo, όπου το κεφάλαιο συνεχίζει να ρέει προς τους ανθρώπους και τα έργα που φτάνει ήδη, αλλά πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερες ποσότητες, ενισχύοντας περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων. Το όραμα της νέας ομάδας εργασίας του Γενικού Γραμματέα, από την άλλη πλευρά, είναι η ψηφιοποίηση που οδηγεί σε πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση: όπου το κεφάλαιο κατευθύνεται προς την αειφόρο ανάπτυξη που περιλαμβάνει όλους.

Η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει τελικά η ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης εξαρτάται από το ποιος θα τη διαμορφώσει και για ποιο σκοπό. Δεδομένης της φιλόδοξης εντολής της ομάδας εργασίας, η οποία επιδιώκει να φέρει μια προοπτική 360 μοιρών σε αυτό το θέμα, η συμμετοχή μας αντανακλά ποικίλες γεωγραφικές περιοχές και τομείς. Είμαστε τεχνολογικοί επιχειρηματίες και τραπεζίτες, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, ηγέτες του κλάδου της βιομηχανίας και ηγέτες των κεφαλαιαγορών, από τον παγκόσμιο Βορρά και τον παγκόσμιο Νότο. Είμαστε ηγέτες της αγοράς, επιχειρηματίες που διαταράσσουν την αγορά και φορείς χάραξης κανόνων ενωμένοι πίσω από ένα κοινό σχέδιο: να διασφαλιστεί ο μετασχηματισμός της χρηματοδότησης της ψηφιακής επανάστασης προς όφελος του πλανήτη και του συνόλου του λαού.

Είναι τιμή μας να διοργανώσουμε την πρώτη διαπροσωπική συνάντηση της πλήρους ομάδας εργασίας σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και προσβλέπουμε στο να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για την πρόοδό μας.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο world economic forum.org και συγγραφέας είναι οι Maria Ramos, διευθύνουσα σύμβουλος της Barclays Africa Group, και Achim Steiner, επικεφαλής του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών