Business

Πλαστικά Θράκης: Πτωτική τάση στη διεθνή αγορά και αύξηση τζίρου στην ελληνική το α΄ εξάμηνο

  • NewsRoom

Όμιλος Πλαστικά Θράκης


Ενισχυμένος κατά 3,6% παρουσιάζεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας «Πλαστικά Θράκης» το πρώτο εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που εξέδωσε η εταιρεία.

Παράλληλα, οριακή αύξηση σημείωσε και ο όγκος των ενοποιημένων πωλήσεων, σε ποσοστό 0,4%, αύξηση που εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στον Κλάδο της Συσκευασίας.

Αναφορικά με τα ενοποιημένα EBITDA, αυτά παρουσίασαν επίσης οριακή αύξηση, κατά 0,1%, διαμορφούμενα τελικά στα 16,29 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 4,20 εκατ. ευρώ από τα 5,33 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 21,2%.

Επιπλέον, η Πλαστικά Θράκης διαπίστωσε μειωμένη ζήτηση στον κλάδο των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α., καθώς και στην αγορά του carpet backing, λόγω της πτωτικής τάσης της αγοράς και της σημαντικής αύξησης του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους.

Η μείωση που παρουσιάστηκε σε αυτούς τους κλάδους αντισταθμίστηκε σε ένα βαθμό από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των Ελληνικών θυγατρικών, κυρίως στον κλάδο της Συσκευασίας, αλλά και στον κλάδο των Tεχνικών Yφασμάτων.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η εταιρεία, μείωση παρουσίασαν και τα μεικτά κέρδη και συγκεκριμένα κατά 2,3%, ενώ παράλληλα συμπιέστηκε και το περιθώριο κέρδους. Η πτωτική αυτή τάση στα ποσοστά οφείλεται στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

Πιο αναλυτικά:

Το ζήτημα του BREXIT και η αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση για μια σειρά προϊόντων της θυγατρικής της Σκωτίας και, κατ’ επέκταση, να συμπιέζονται οι τιμές πώλησης. Η σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους (Τουρκία, Σ. Αραβία) στην αγορά του carpet backing είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων και τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους. Τέλος, λόγω των συνθηκών της αγοράς στη Μ. Βρετανία, η μετακύλιση της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών ως απόρροια της ισοτιμίας Ευρώ/ Λίρας Αγγλίας παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη.

Ταυτόχρονα, η μείωση της ζήτησης των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, με επακόλουθο τη συμπίεση των τιμών πώλησης εν μέσω έντονου ανταγωνισμού.

Η αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής στις Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου στον κλάδο της Συσκευασίας οδήγησε σε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, η οποία αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια του περιθωρίου κέρδους στα Τεχνικά Υφάσματα.

Θετική ήταν και η επίδραση από τις συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσματα του Ομίλου, αν και παρουσιάζεται μειωμένη συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Αναφορικά με τις προοπτικές που διαβλέπει η εταιρεία για την χρήση του δεύτερου εξαμήνου του 2019, η Διοίκηση του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την τρέχουσα χρήση και την εποχικότητα των προϊόντων στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, εκτιμά ότι, τόσο ο Κύκλος Εργασιών, όσο και τα Λειτουργικά Κέρδη του δεύτερου εξαμήνου του 2019 θα είναι ελαφρώς βελτιωμένα έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του δεύτερου εξαμήνου του 2018.

Είναι προφανές ότι κάθε διεθνές γεγονός όπως η διατάραξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ χωρών και ειδικότερα το ενδεχόμενο της οριστικής αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά, αλλά και συγκεκριμένα στην εταιρεία, της οποίας το γεωγραφικό αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα διευρυμένο.

Η Διοίκηση του Ομίλου, μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διασποράς του κινδύνου, εκτιμά ότι είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την επιδίωξη των στρατηγικών του.


ΣΧΟΛΙΑ