• Business

  Αναστάτωση στο χώρο των κολεγίων φέρνει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ

  Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης

  Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης


  Εν αναμονή της ψήφισης του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τα κολλέγια, καθώς αρκετά εξ’ αυτών συζητάνε την μετάβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ίδρυσης ενός μη κρατικού μη κερδοσκοπικού παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου στη χώρα.

  Η προϋπόθεση ίδρυσης μη κερδοσκοπικού οργανισμού αλλά και τα παράβολα ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ και μίας εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ έφεραν δυσαρέσκεια στους κύκλους των κολλεγίων, με τους μεγάλους παίκτες όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι σε ετοιμότητα για να προχωρήσουν στις αλλαγές που θα ορίζει ο νόμος.

  Το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων του Υπουργού Παιδείας κ. Κυριάκου Πιερρακάκη θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την τρέχουσα εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.

  Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο  200 άρθρων, εκ των οποίων μόλις τα 30 αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα υπόλοιπα αφορούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

  Εν αναμονή εξελίξεων

  Τα κολλέγια ανήκουν στην μεταδευτεροβάθμια μη-ανώτατη εκπαίδευση και ύστερα από μία σειρά κοινοτικών οδηγιών αλλά και δικαστικών αποφάσεων έχουν πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους τα τελευταία χρόνια.

  Όσα συνεργάζονται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα με αλλαγές στο καταστατικό τους, καθώς στην πλειοψηφία τους είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, να διεκδικήσουν την άδεια λειτουργίας ως παραρτήματα μη κρατικών πανεπιστημίων.

  Αντίστοιχα και όσα κολλέγια λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα όσα είναι μέλη του NECHE όπως το Deree, Perrotis College,Hellenic American University και American College of Athens, είναι σε αναμονή του ΦΕΚ του νόμου για να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις.

  Αν και στη χώρα λειτουργούν πάνω από 30 κολλέγια, η μετάβαση δεν αναμένεται να είναι καθολική, καθώς οι προϋποθέσεις αλλά και το ύψος του παραβόλου θα δυσκολέψουν μικρότερους παίκτες.

  Η απόφαση ίδρυσης ενός μη κρατικού πανεπιστημίου, πέραν του υψηλού αντιτίμου και των αλλαγών στη νομική τους φύση που θα φέρει νέες ισορροπίες μεταξύ του ιδιώτη και του ξένου συνεργαζόμενου πανεπιστημίου,  τους, αποτελεί σύμφωνα με όσους έχουν πάρει την απόφαση για αναβάθμισή του φορέα τους  «θέμα επιβίωσης», απέναντι στα ξένα ιδρύματα που θα επενδύσουν σε ένα παράρτημα στην Ελλάδα.

  Εφόσον λάβουν το «πράσινο φως» από τον αρμόδιο φορέα, την ανεξάρτητη αρχή της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης), ο νόμος –σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής-  θα προβλέπει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών, αντίστοιχη με αυτή που θα λάμβανε ο φοιτητής αν σπούδαζε στη χώρα προέλευσης του ξένου πανεπιστημίου.

  Ο φάκελος των κριτηρίων

  Μετά τη ψήφιση του νόμου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν έναν ολοκληρωμένο φάκελο στην ΕΘΑΑΕ, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα προγράμματα σπουδών των σχολών τους, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που πληρούν, οι κτιριακές τους υποδομές, τα παράβολα για την ίδρυση σχολών και η εγγυητική επιστολή.

  Για να λάβουν την έγκριση για τη λειτουργία τους, θα πρέπει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο να είναι αναγνωρισμένο από τη χώρα προέλευσης αλλά και να περιλαμβάνεται στη λίστα των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του ΔΟΑΤΑΠ, του ελληνικού οργανισμού αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων. Με τη λήψη του πτυχίου από το παράρτημα ξένου πανεπιστημίου, ο απόφοιτος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο εξωτερικό, δηλαδή αναγνωρίζει το πτυχίο του με αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Στα ακαδημαϊκά κριτήρια, τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα πρέπει  να διαθέτουν τουλάχιστον 30 πανεπιστημιακούς με διδακτορικό, το ειδικό διδακτικό προσωπικό να μη ξεπερνάει σε ποσοστό το 20% του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, να παράγουν έρευνα και να προβλέπουν πρόγραμμα υποτροφιών.

  Το κάθε παράρτημα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις σχολές (σ.σ. το παράβολο για κάθε σχολή θα είναι 500.000 ευρώ) κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, τα προγράμματα σπουδών τους να είναι σε συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου στη χώρα προέλευσης και να πιστοποιηθούν από την ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή.

  Ειδικό βάρος στην αξιολόγησή θα έχει και η επένδυσή τους στα ακίνητα που θα φιλοξενήσουν την δομή. Αυτοτελή κτίρια, στα οποία θα προβλέπεται χώρος για βιβλιοθήκες, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εργαστήρια, εφόσον απαιτείται από το επιστημονικό αντικείμενο με  άδεια εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό.

  Το κάλεσμα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού

  Το στοίχημα για το νέο νόμο είναι η προσέλκυση ξένων πανεπιστημίων στην χώρα. Η πρώτη  ιδιωτική Ιατρική σχολή στην Αθήνα, προϊόν συνεργασίας, του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners (Όμιλος HHG) και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας (University of Nicosia – UNIC) φαίνεται πως έχει «κλειδώσει», ενώ κι άλλα κυπριακά Ιδρύματα εξετάζουν τις δυνατότητες συνεργασιών, το ύψος των διδάκτρων που θα ήταν βιώσιμο για το παράρτημά τους, τη διάθεση ακινήτων, αλλά και το προφίλ των σπουδαστών που θα μπορούσαν να προσελκύσουν.

  Μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται ένας κύκλος ενημερώσεων σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ στο «ραντάρ» του υπουργείου Παιδείας δεν είναι μόνο οι Έλληνες φοιτητές αλλά και η προσέλκυση φοιτητών από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι θα προτιμήσουν ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» εκπαίδευσης και χαμηλότερου κόστους ζωής σε σχέση με σπουδές σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

  Η Ελλάδα άλλωστε έχει ήδη ανοίξει έναν δίαυλο με αυτές τις χώρες τα προηγούμενα χρόνια, μέσω ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν τα δημόσια πανεπιστήμια.

  Διαβάστε επίσης:

  Κυριάκος Πιερρακάκης: Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με πράξεις και όχι με λόγια

  Πιερρακάκης: Είμαστε έτοιμοι για τις ψηφιακές εξετάσεις-Δεν θα χαθεί το εξάμηνο

  Πιερρακάκης: Το σχέδιο για ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης – Ψηφιακό φροντιστήριο, νέες πλατφόρμες, οπτική ίνα στα σχολεία  ΣΧΟΛΙΑ