Business

Έρευνα: Οι γυναίκες CEO εμπνέουν εμπιστοσύνη στους επενδυτές

  • Βίκυ Βενιού


Θετική φαίνεται πως είναι η επίδραση σε έναν επενδυτή, της εικόνας μιας γυναίκας να κρατά το τιμόνι της θέσης του διευθύνοντα συμβούλου μιας επιχείρησης, εικόνα, ωστόσο, όχι και τόσο συχνή έως τώρα.

Αυτό αποκαλύπτει η έρευνα της S&P Global Market Intelligence, η οποία υποστηρίζει ότι οι γυναίκες διευθύνουσες σύμβουλοι εμπνέουν εμπιστοσύνη στους επενδυτές ότι, στις εταιρείες που διοικούν, μπορούν να βρουν ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εταιρείες που επιλέγουν να δώσουν τα ηνία της επιχείρησης σε μια γυναίκα, εξασφαλίζουν, τελικά, μεγαλύτερη κέρδη, ενώ παρατηρείται ότι και οι μετοχές των εν λόγω επιχειρήσεων εμφανίζουν ανοδική τάση στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο και παρά τα συμπεράσματα της έρευνας και τις νέες ενδείξεις στην αγορά, ελάχιστοι είναι ακόμη εκείνοι που τοποθετούν γυναίκες σε καίριες θέσεις, αφού τα ανώτερα αξιώματα εξακολουθούν να καταλαμβάνονται, ως επί το πλείστον, από άνδρες εργαζόμενους. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι ένα σχόλιο των New York Times, σε παλαιότερο άρθρο που είχαν δημοσιεύσει αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν περισσότεροι άνδρες διευθύνοντες σύμβουλοι με το όνομα Τζον, παρά γυναίκες διευθύνουσες σύμβουλοι».

Αναλυτικότερα, βάσει όσων υποστηρίζει η έρευνα της S&P Global Market Intelligence, επιχειρήσεις, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους θεωρούνται λιγότερο επισφαλείς και έχουν καλύτερη πορεία στο χρηματιστήριο, δύο χρόνια αφότου μια γυναίκα αναλάβει τα ηνία.

Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει ότι μεγαλύτερη κερδοφορία εμφανίζουν και όσες εταιρείες αναθέτουν σε γυναίκες τη θέση του οικονομικού διευθυντή. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη 1,8 τρισ. δολάρια περισσότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των εταιρειών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται, στη διάρκεια των 17 ετών που εξέτασε η έρευνα.

Ενδεικτικό, μάλιστα, των συμπερασμάτων της έρευνας, είναι το παράδειγμα μιας συγκεκριμένης εταιρείας με γυναίκα στη θέση του οικονομικού διευθυντή, η οποία εμφάνισε κέρδη 208,6 εκατ. δολ. σε ένα τρίμηνο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου είχαν κέρδη 33 εκατ. δολάρια λιγότερα.

Ένα ακόμη στοιχείο που εντόπισε η S&P Global Market Intelligence είναι ότι, όσες επιχειρήσεις αναθέτουν διευθυντικές θέσεις σε γυναίκες, φροντίζουν να υπάρχει ενισχυμένη γυναικεία παρουσία και στο διοικητικό συμβούλιο και συγκεκριμένα έχουν διπλάσιο αριθμό γυναικών στο Δ.Σ., σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αγοράς.

Αποτέλεσμα των εταιρειών που προωθούν την ισότητα στο διοικητικό τους συμβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές παρουσίασαν και μεγαλύτερη κερδοφορία.

Φυσικά, όπως επισημαίνει η έρευνα, τα εν λόγω αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι οι γυναίκες, στο σύνολό τους, είναι πιο ικανές στη δουλειά τους σε σχέση με τους άνδρες. Αντιθέτως, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η διαδικασία πρόσληψης για τον ρόλο του διευθύνοντος ή του οικονομικού διευθυντή είναι πολύ πιο απαιτητική όταν πρόκειται για γυναίκα, παρά για άνδρα.

Αδιαμφισβήτητο είναι ότι τάση των εταιρειών, κατά παράδοση, είναι οι εταιρείες να προσλαμβάνουν άνδρες για τις θέσεις αυτές, συχνά παραβλέποντας το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει υποψήφια γυναίκα καταλληλότερη για τη θέση αυτή.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες τείνουν παραδοσιακά να προσλαμβάνουν για τις θέσεις αυτές άνδρες, παρότι μπορεί κάποια γυναίκα υποψήφια να είναι καταλληλότερη. «Η μεγάλη δυσαναλογία ανδρών και γυναικών στις ανώτατες θέσεις υποστηρίζει την υπόθεσή μας. Το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι πιο επιλεκτικό με τις γυναίκες υποψηφίους ενδεχομένως να σημαίνει ότι θα επιλέξει έναν λιγότερο καταρτισμένο άνδρα παρά μία γυναίκα με περισσότερα προσόντα», όπως ανέφεραν οι ερευνητές της J&P Global Market Intelligence.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι, στο 44% των εταιρειών ,τρεις ή περισσότερες διευθυντικές θέσεις ανήκουν σε γυναίκες, σημειώνοντας μεγάλη πρόοδο από το 2015, όταν το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 29%, σύμφωνα με έρευνα των McKinsey & Company και LeanIn.org. Ωστόσο, παρά την τεράστια πρόοδο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι αυτό, μόλις ένα στα πέντε ανώτατα στελέχη εταιρειών είναι γυναίκα.

Κύρια αιτία γι’ αυτό είναι η δυσκολία των γυναικών να πάρουν προαγωγή, όσο βρίσκονται σε χαμηλότερη ιεραρχικά θέση, παρότι διεκδικούν με τον ίδιο τρόπο και εξίσου συχνά με τους άνδρες αύξηση μισθού ή προαγωγή.

Η έρευνα των McKinsey και LeanIn, μάλιστα, προτείνει στις εταιρείες να θέτουν εξαρχής ως στόχο την ιεραρχική ανέλιξη των γυναικών, ιδιαίτερα από τα κατώτερα επίπεδα.

Στην παρούσα φάση, η πλειονότητα των επιχειρήσεων λαμβάνει υπόψη της τέτοιους στόχους, μόνον όταν συνειδητοποιήσει, πια, ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ των δύο φύλων σε διευθυντικές θέσεις.


ΣΧΟΛΙΑ