Business

Επιχορήγηση 20 εκατ. ευρώ στους «γουναράδες» – Το «ρωσικό πλήγμα» στην ελληνική γουνοποιία

O υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης

O υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης


Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 20 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην πρώτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η δράση αφορά κυρίως σε στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ προς τη Ρωσία. Οι κυρώσεις που έχει επιβάλλει η ΕΕ επηρεάζει μεταξύ άλλων τα είδη πολυτελείας (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα προϊόντα γούνας), καθώς η ευρωπαϊκή οδηγία απαγορεύει τις εξαγωγές προϊόντων των οποίων η αξία ανά τεμάχιο ξεπερνά τα 300 ευρώ.

Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές εμπορευμάτων χρήσης & πρώτων υλών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας έτσι και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική πρόσφατη απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» και υπογράφεται από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη, η χρηματοδότηση κατανέμεται ενδεικτικά σε 17 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις από αμιγώς εθνικούς πόρους. Η εν λόγω Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

Μεγάλο το πλήγμα της ελληνικής γουνοποιίας

Σύμφωνα με στατιστικά από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών οι εξαγωγές προς την Ρωσία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο (25,7%) στον σύνολο των εξαγωγών το 2020 με τις εξαγωγές προς τα ΗΑΕ να έρχονται μετά με μερίδιο 15,5%. Μάλιστα πρόκειται για ένα κλάδο που έχει ήδη πληγεί από την υγειονομική κρίση του COVID 19 και τους περιορισμούς που τέθηκαν στις μετακινήσεις καθώς η συρρίκνωση των εξαγωγών το 2020 σε σύγκριση με το 2019 ήταν της τάξης του 70%.

Το πλήγμα που έχει δεχτεί ο κλάδος λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές ειδών από γουνόδερμα, γουναρικών και τεχνητών γουνοδερμάτων άγγιξαν μόλις τα 1,16 εκατ. ευρώ σε αξία και τα 253.470 κιλά σε ποσότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας μείωση -52,23% και -76,27%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους πρώτους 6 μήνες της περσινής χρονιάς.

Επιπροσθέτως αν εξετάσει κανείς μόνο την κατηγορία των ενδυμάτων γούνας, τότε η πτώση είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς φτάνει το -106,14%, η οποία αποδίδεται στην ένταξή τους στα πολυτελή αγαθά, των οποίων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με τον πέμπτο γύρο των δυτικών κυρώσεων, απαγορεύεται η εξαγωγή προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, περί τις 2.000 επιχειρήσεις εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας στην περιοχή της Καστοριάς και της Σιάτιστας, απασχολώντας περί τους 4.000 εργαζόμενους.

Τι αφορά η Δράση

Η επιχορήγηση αφορά κυρίως σε στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί προς τη Ρωσία.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και λειτουργικών δαπανών. Αφορά επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι, λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 4.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό ανέρχεται σε 60.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ξεκινά σήμερα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία να αποτελεί η Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Στη σχετική απόφαση τονίζεται ότι αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση καθώς επίσης και πως μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού προορίζεται για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης:

Τσακίρης: Εγκρίθηκαν ακόμη 4 Περιφερειακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ αξίας 2,7 δισ. ευρώΣΧΟΛΙΑ