Business

Έλαστρον: Κερδοφόρα πορεία το 2017 – Αύξηση 20% στο τζίρο

  • NewsRoom
Εγκαταστάσεις Έλαστρον

Εγκαταστάσεις Έλαστρον


Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον ο οποίος ανήλθε σε 90,4 εκ. ευρώ από 75,2 εκ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 20%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 13,3 εκ. ευρώ ή 14,7% επί των πωλήσεων, έναντι 11,6 εκ. ευρώ ή 15,4% επί των πωλήσεων το 2016, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 6,9 εκ. ευρώ έναντι 5,0 εκ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν επίσης άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη 9,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 7,4 εκ. ευρώ, ενώ τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3,1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκ. ευρώ πέρυσι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω αλλαγής στην μέθοδο ενοποίησης ορισμένων εταιριών του ομίλου ως αποτέλεσμα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 89,1 εκ. ευρώ έναντι 70,1 εκ. ευρώω πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 27%, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 12,4 εκ. ευρώ ή 13,9% επί των πωλήσεων, έναντι 10,2 εκ. ευρώ ή 14,5% επί των πωλήσεων το 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο και ανήλθαν σε 5,2 εκ. ευρώ έναντι 3,8 εκ. ευρώ , ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,03 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,2 εκ. ευρώ πέρυσι.

Η άνοδος του κύκλου εργασιών του ομίλου αποτυπώνει αφενός την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μεριδίου στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού και αφετέρου την άνοδο της τιμής των Α΄υλών η οποία διατηρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εξαγωγών ανήλθε σε 29% επί του κύκλου εργασιών έναντι 14% πέρυσι.

Σε επίπεδο σχεδιασμού και με στόχο την δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 3ου τρίμηνου του 2017 η εξαγορά της συμμετοχής της Tata Steel στην εταιρία ΜΕΤΑΛΠΡΟ ΑΕ με την οποία η ΕΛΑΣΤΡΟΝ απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή.

Ταυτόχρονα εντός του έτους ολοκληρώθηκε η υλοποίηση επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων ειδών καθώς και την είσοδο σε νέες προϊοντικές αγορές με σημαντική προοπτική ανάπτυξης.

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου εγκρίθηκε στις αρχές του 2ου εξαμήνου του 2017 η συγχώνευση των εταιριών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Μέσω της συγχώνευσης, στόχος της νέας εταιρίας στην οποία η ΕΛΑΣΤΡΟΝ συμμετέχει με ποσοστό 49% είναι η ισχυροποίηση των μεγεθών της μέσω αύξησης της παραγωγικής της δυναμικότητας, μείωσης του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερης οργάνωσης.

Τέλος, βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα στον ενεργειακό τομέα του Ομίλου ως αποτέλεσμα μείωσης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους ενισχύοντας έτσι τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη.

Η πορεία του ομίλου κατά το 2018 εξαρτάται άμεσα από την διατήρηση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, την βελτίωση του επιχειρηματικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και από την ταχεία έναρξη υλοποίησης επενδύσεων στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των logistics, του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα ως προς τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και ο κίνδυνος ενός επαπειλούμενου εμπορικού πολέμου μεταξύ Αμερικής και Κίνας μέσω της επιβολής δασμών σε διάφορά είδη, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των τιμών των Α΄υλών και κατ’ επέκταση ως προς την πορεία του κλάδου και των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω στόχος της διοίκησης και για το 2018 παραμένει, η αύξηση του ποσοστού εξαγωγών, η περαιτέρω διείσδυση στην ελληνική αγορά, καθώς και η παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ταυτοχρόνως, συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Νέα εξαγορά της Entersoft – Απέκτησε λογισμικό και πελατολόγιο της SiEBEN

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εξελίξεις στη Forthnet: Ποιοι κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά και τα σενάρια για την τύχη της εισηγμένης

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: UBS: Τα κέρδη του α΄ τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσειςΣΧΟΛΙΑ