Business

Dimand: Από 29/6 έως 1/7 η Δημόσια Προσφορά – Στη δημοσιότητα το Ενημερωτικό Δελτίο

  • NewsRoom
Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO Dimand

Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO Dimand


Στη δημοσιότητα έδωσε η Dimand το ενημερωτικό δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά των 6.213.100 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης , η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Dimand

Η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 23.06.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 6.213.100 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 325.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ (εφεξής η «Παράλληλη Διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ήτοι συνολικά 6.538.100 νέων μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας κατά του ποσού των 326.905 ευρώ, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών (κοινών και προνομιούχων) μετόχων (εφεξής η «Αύξηση») και για την, υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης του ποσού της Αύξησης, εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 17.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς, Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε., έχουν το δικαίωμα της προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») έως 931.800 υφιστάμενων μετοχών οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στους πωλητές μετόχους δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια

Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.06.2022, θα είναι διαθέσιμο από τις 23.06.2022 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
• του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-newlistings ),
• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia ),
• της Εταιρείας ( https://dimand.gr/el/ενημερωτικά-πληροφοριακά-δελτία/ ) ,
• του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
( https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia ) ,
• του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.»
( https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotikadeltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae ),
• του Κυρίου Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.»
( https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia ),
• του Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
( https://www.euroxx.gr/gr/content/article/dimand ),
• του Κυρίου Αναδόχου «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
( https://www.pantelakis.gr/pantelakis/ipo-dimand/ ),
• του Αναδόχου «ΒΕΤΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ( https://betasecurities.com/wpcontent/uploads/2022/06/dimand-sci-newsletter.pdf ),
• και του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
( http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx )

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης και Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52) και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57), των Κυρίων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» (Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25), «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32) και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31), καθώς και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29 & Βραΐλα, Αθήνα, Τ.Κ. 114 73) και «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Νερατζιωτίσσης 115, 15124, Μαρούσι (Αρμόδια η κα Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ. 210 8774229). Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2022.

Διαβάστε επίσης

Ελλάκτωρ: Ανακοίνωσε και επίσημα την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της Reggeborg, στα 1,75 ευρώ/μετοχή

Κέκροψ: Μη αναμενόμενη η απόφαση του Αρείου Πάγου για την έκταση στο Ψυχικό

Ideal: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική ΣυνέλευσηΣΧΟΛΙΑ