Ναυτιλία

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Έσοδα στο 9μηνο 214,3 εκατ. δολ. έναντι 145,4 εκατ. το 2021

Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping και Πρόεδρος της ΟceanPal

Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping και Πρόεδρος της ΟceanPal


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc., της Σεμίραμις Παληού, είχε καθαρά έσοδα 31,7 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Τα κέρδη ανά μετοχή για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 0,39 δολάρια.

Τα έσοδα από την χρονοναύλωση των πλοίων ανήλθε στα 73,8 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι 57,3 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η αύξηση των εσόδων από τις ναυλώσεις οφειλόταν στις αυξημένες μέσες τιμές χρονοναύλωσης που πέτυχε η εταιρεία για τα πλοία της κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Τα καθαρά έσοδα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 93,4 εκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται στους μετόχους ανήλθαν σε 89,1 εκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα από τις ναυλώσεις ήταν 214,3 εκατομμύρια δολάρια για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τα 145,4 εκατομμύρια δολάρια πού ήταν την ίδια περίοδο περίοδο του 2021.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει μέρισμα σε μετρητά επί της κοινής της μετοχής 0,175 δολάρια ανά μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το μέρισμα σε μετρητά θα καταβληθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2022 που έχουν μετοχές στις 28 Νοεμβρίου 2022.

Η εταιρεία έχει σήμερα 98.687.233 κοινές μετοχές που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης:

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Παρέλαβε το Aquila και έφτασε στα 40 πλοίαΣΧΟΛΙΑ