• Business

  Αποκάλυψη: Αυτά είναι δυο στελέχη της Folli Follie που μίλησαν και “κάρφωσαν” τους πάντες και τα πάντα για το μεγάλο κόλπο του αιώνα

  Καίτη Κουτσολιούτσου. Τέως Αντιπρόεδρος Folli Follie

  Καίτη Κουτσολιούτσου. Τέως Αντιπρόεδρος Folli Follie


  Δυο κινεζικής καταγωγής πρόσωπα ο Regional Director FF Asia και η προισταμένη λογιστηρίου της Αsia Pasific FF είναι οι δυο άνθρωποι που προ μηνός μίλησαν στην εταιρία A&M και αποκάλυψαν πως ήδη από την δεκαετία του 2000 είχε στηθεί το γιγαντιαίο οικονομικό κόλπο της Folli Follie. Ειδικά το πρώτο στέλεχος είναι προσωπικός φίλος του Δημήτρη Κουτσολιούτσου για τουλάχιστον 30 χρόνια. Άλλωστε για πολλά χρόνια ο βασικός μέτοχος και τέως πρόεδρος της Folli Follie ο 75χρονος Δημήτρης περνούσε πολλούς μήνες του χρόνου στην μακρινή  Κίνα. 

  Πρόκειται για τους: 

  1. Chiu Chuen (Tonio) Law ο οποίος είναι Regional director FF C Asia , υπεύθυνος για την χρηματοοικονομική διαχείριση του ομιλου. Έχει τις σχέσεις με τράπεζες και προμηθευτές και μεγάλους πελάτες και 

  2. Kennis Chow. Είναι προισταμένη λογιστηρίου της Αsia Pasific FF. Υπογράφει τους ισολογισμούς και έχει την ευθύνη των αριθμών.

  Στην ουσία η οικογένεια Κουτσολιούτσου , και τα δυο αυτά στελέχη  είχαν στήσει το σύστημα «Merry Go Round» (γύρω γύρω όλοι).

  Τα δυο πρόσωπα αυτά δεν κατονομάζονται στο πόρισμα της Α&Μ όμως είναι τα στελέχη που ξεδίπλωσαν όλο το μεγάλο κόλπο στους αξιωματούχους της A&M της εταιρίας δηλαδή που έκανε τον έλεγχο στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία της Folli Follie. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι φίλοι του Δημήτρη Κουτσολιούτσου όμως είναι σαφές ότι ήξεραν τα πάντα και η τέως αντιπρόεδρος της FF κ. Καίτη Κουτσολιούτσου και φυσικά ο CEO της εταιρίας Τζωρτζης Κουτσολιούτσος. 

  Επί της ουσίας είναι τα πρόσωπα που θα πρέπει να καλέσει άμεσα ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δράγατσης. 

  Για την ακρίβεια το πόρισμα της Α&Μ που βρίσκεται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση εξηγεί ότι : 

  Πριν ξεκινήσουν οι«συνταγές» μαγειρέματος, υπήρξε αυτή η οποία αναφερόταν από τους υπαλλήλους του FF GROUP ASIA ως «Merry Go Round» (γύρω γύρω όλοι), με σκοπό την προσαύξηση των εσόδων και των κερδών. Η εν λόγω πρακτική χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 2001 έως το 2015 και είχε ως εξής: Οι εταιρείες του FF GROUP ASIA διενεργούσαν και καταχώριζαν πωλήσεις με μια Ελεγχόμενη Εταιρεία. Η τελευταία πουλούσε τα εμπορεύματα απευθείας ή μέσω άλλης Ελεγχόμενης Εταιρείας σε μια άλλη εταιρεία του FF GROUP ASIA. 

  Η τελευταία εταιρεία του FF GROUP ASIA πουλούσε τα εμπορεύματα σε ένα νόμιμο εξωτερικό πελάτη, μια Ελεγχόμενη Εταιρεία ή τη FFGS. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές από την πρακτική αυτή προσαύξαναν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος πωληθέντων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF GROUP ASIA (δεδομένου ότι τα ίδια εμπορεύματα πωλούντο περισσότερες από μία φορές από τις εταιρείες του FF GROUP ASIA).

  Όπως εξηγείται, αυτού του είδους οι ενδοομιλικές συναλλαγές κανονικά θα έπρεπε να απαλείφονται σε επίπεδο ομίλου, αλλά δεδομένης της εμπλοκής και τρίτων εκτός του ομίλου εταιριών, σύμφωνα με την έκθεση, αυτές οι απαλοιφές δεν διενεργούνταν. Όπου η τιμή της συναλλαγής (τιμή πώλησης και τιμή αγοράς) διέφερε, η διαφορά δημιουργούσε κέρδος εντός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF GROUP ASIA.

  Οι άμεσες εικονικές συναλλαγές

  Η Α&Μ διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015, 2016 και 2017, ορισμένες εταιρίες του FF GROUP ASIA καταχωρούσαν εικονικές συναλλαγές πωλήσεων σε έναν υποτιθέμενο πελάτη, την εταιρεία NG BOON SOON (NBS), καθώς και εικονικές συναλλαγές αγορών από τουλάχιστον έναν υποτιθέμενο προμηθευτή, την εταιρία THANAPRASERTSIAN (PRASERTSIAN). Σύμφωνα με την Α&Μ, οι εν λόγω συναλλαγές ήταν εξ ολοκλήρου εικονικές, χωρίς φυσική κίνηση αποθεμάτων και μετρητών.

  Οι άμεσες εικονικές πωλήσεις προς την NBS που καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του FF GROUP ASIA τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017, ανέρχονταν σε 560 εκατ. δολάρια, 863 εκατ. δολάρια και 995 εκατ. δολάρια αντίστοιχα (σύνολο 2,4 δισ. δολάρια) και το σχετιζόμενο εικονικό κόστος πωληθέντων για τις ίδιες χρήσεις ανέρχονταν σε 315 εκατ. δολάρια, 502 εκατ. δολάρια και 580 εκατ. δολάρια αντίστοιχα (σύνολο 1,4 δισ. δολάρια).

  Με αυτά τα δεδομένα, η Α&Μ εκτιμά επί του παρόντος ότι τα μικτά κέρδη του FF GROUP ASIA ήταν τεχνητά προσαυξημένα από τις άμεσες εικονικές πωλήσεις προς την NBS κατά τουλάχιστον 245 εκατ., 361 εκατ. και 415 εκατ. δολάρια για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 αντίστοιχα (σύνολο 1,0 δισ. δολάρια).

  Ετσι, οι άμεσες εικονικές συναλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση, αφενός, των καθαρών κερδών του FF GROUP ASIA για τη χρήση 2017 κατά 391 εκατ. δολάρια και αφετέρου, των ιδίων κεφαλαίων του FF GROUP ASIA στις 31.12.2017 κατά 969 εκατ. δολάρια (η επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει ποσό 578 εκατ. δολάρια για τις χρήσεις 2015 και 2016).

  Οι έμμεσες εικονικές συναλλαγές και οι «ελεγχόμενες» εταιρείες

  Προγενέστερα και συγκεκριμένα την περίοδο 2007-2015, είχε υιοθετηθεί άλλη μέθοδος. Η Α&Μ διαπίστωσε ότι πριν τα μέσα της χρήσης 2015 καταχωρούνταν εικονικές πωλήσεις και αγορές με την NBS και την PRASERTSIAN (και λοιπά πρόσωπα/εταιρίες) έμμεσα, μέσω ενός δικτύου Ελεγχόμενων Εταιριών.

  Από τη χρήση 2001 τουλάχιστον (που είναι η παλιότερη χρήση κατά την οποία διαπιστώθηκε σύσταση ελεγχόμενης εταιρίας), το FF GROUP ASIA προέβαινε στη σύσταση πλήθους εταιριών που ελέγχονταν από υπαλλήλους του FF GROUP ASIA και διενεργούσαν συναλλαγές με το FF GROUP ASIA.

  Αυτές οι Ελεγχόμενες Εταιρείες για λογιστικούς σκοπούς θεωρούντο τρίτα (μη συνδεδεμένα) μέρη και όλες όσες έχουν εντοπιστεί έως τώρα έχουν έδρα το Χονγκ Κονγκ. 

  Γίνεται λόγος για 27 εταιρίες που φαίνεται ότι ελέγχονται ή ελέγχονταν από υπαλλήλους του FF GROUP ASIA.

  Οι εταιρείες του FF GROUP ASIA, FFGS και FFBD, πραγματοποίησαν την πλειονότητα των πωλήσεών τους στον ίδιο τελικό πελάτη, την NBS, εμμέσως μέσω Ελεγχόμενων Εταιρειών (δηλαδή αντί να καταχωρισθεί εικονική συναλλαγή απευθείας με την NBS, καταχωριζόταν πώληση σε Ελεγχόμενη Εταιρεία, η οποία καταχώριζε εικονική πώληση στην NBS).

  Το 90% των πωλήσεων των εν λόγω εταιρειών, ποσό 3,2 δισ. δολαρίων(!) για την υπό εξέταση περίοδο, πραγματοποιήθηκαν σε αυτές τις Ελεγχόμενες Εταιρείες. Ενδεικτικά τα ποσά ήταν για το 2007 πωλήσεις σε ελεγχόμενες εταιρείες 230 εκατ., από συνολικές πωλήσεις 252 εκατ., το 2014 πωλήσεις σε ελεγχόμενες εταιρείες 626 εκατ, από συνολικές πωλήσεις 687 εκατ. και το 2015 πωλήσεις σε ελεγχόμενες εταιρείες 140 εκατ., από συνολικές πωλήσεις 140 εκατ. δολάρια.

  Συνολικά για την περίοδο 2007-2015, οι πωλήσεις σε ελεγχόμενες εταιρείες ανέρχονται σε 3,167 δισ. δολάρια από συνολικές πωλήσεις 3.502 δισ. δολάρια. Δηλαδή το ποσοστό των πωλήσεων σε ελεγχόμενες εταιρείες φτάνει το 90% επί των συνολικών πωλήσεων. 

  Το υπόλοιπο 10% των πωλήσεων φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς πελάτες, οι οποίοι δεν φαίνεται επί του παρόντος να είναι Ελεγχόμενες Εταιρείες.

  Η Α&Μ σημειώνει ότι τα λογιστικά στοιχεία που της παρασχέθηκαν χρονολογούνται από το 2007 και ως εκ τούτου δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει συναλλαγές με Ελεγχόμενες Εταιρείες, καθώς και εικονικές πωλήσεις και αγορές πριν το 2007.

  Οι έμμεσες εικονικές πωλήσεις φαίνεται να έπαψαν στις εταιρείες FFGS και FFBD τη χρήση 2015. Το γεγονός αυτό συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα με το από 29.06,2015 Συμφωνητικό Μεταβίβασης (“Transfer Agreement”) έναντι 888 εκατ. δολαρίων υποτιθέμενων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των δύο εταιριών.

  Οσον αφορά το κόστος, η πλειοψηφία των αγορών της FFGS που καταχωρίσθηκαν μεταξύ 2007 και 2015 ήταν επίσης εικονικές και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του FF GROUP ASIA στις 31.12.2017 κατά US$1.129 εκατομμύρια.

  Το… γύρω γύρω όλοι

  Πριν ξεκινήσουν οι παραπάνω «συνταγές» μαγειρέματος, υπήρξε αυτή η οποία αναφερόταν από τους υπαλλήλους του FF GROUP ASIA ως «Merry Go Round» (γύρω γύρω όλοι), με σκοπό την προσαύξηση των εσόδων και των κερδών.

  Η Α&Μ διαπίστωσε ότι η εν λόγω πρακτική χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 2001 έως το 2015 και είχε ως εξής: Οι εταιρείες του FF GROUP ASIA διενεργούσαν και καταχώριζαν πωλήσεις με μια Ελεγχόμενη Εταιρεία. 

  Η τελευταία πουλούσε τα εμπορεύματα απευθείας ή μέσω άλλης Ελεγχόμενης Εταιρείας σε μια άλλη εταιρεία του FF GROUP ASIA. 

  Η τελευταία εταιρεία του FF GROUP ASIA πουλούσε τα εμπορεύματα σε ένα νόμιμο εξωτερικό πελάτη, μια Ελεγχόμενη Εταιρεία ή τη FFGS. 

  Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές από την πρακτική αυτή προσαύξαναν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος πωληθέντων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF GROUP ASIA (δεδομένου ότι τα ίδια εμπορεύματα πωλούντο περισσότερες από μία φορές από τις εταιρείες του FF GROUP ASIA).

  Όπως εξηγείται, αυτού του είδους οι ενδοομιλικές συναλλαγές κανονικά θα έπρεπε να απαλείφονται σε επίπεδο ομίλου, αλλά δεδομένης της εμπλοκής και τρίτων εκτός του ομίλου εταιριών, σύμφωνα με την έκθεση, αυτές οι απαλοιφές δεν διενεργούνταν. 

  Όπου η τιμή της συναλλαγής (τιμή πώλησης και τιμή αγοράς) διέφερε, η διαφορά δημιουργούσε κέρδος εντός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF GROUP ASIA.

  Αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα της Α&Μ αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρακτική και την επίπτωσή της στις οικονομικές καταστάσεις του FF GROUP ASIA δεν έχει ολοκληρωθεί. 

  Ως εκ τούτου, η προκαταρκτική έκθεση δεν περιλαμβάνει προτεινόμενες σχετικές αναπροσαρμογές.

  Τα πλαστά τραπεζικά υπόλοιπα

  Ηδη από το 2009, διαπιστώνει η A&M, το FF GROUP ASIA καταχώρισε περισσότερα από US$355,3 εκατ. εικονικά χρηματικά διαθέσιμα, ως απόρροια της είσπραξης των εικονικών απαιτήσεων από πελάτες, της εξόφλησης εικονικών ενδοεταιρικών συναλλαγών, καθώς και της είσπραξης εικονικών τόκων.

  Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπάλληλοι της FF GROUP ASIA δημιουργούσαν πλαστά bank statements στο όνομα της ALPHA BANK, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να υποστηρίξουν τα εικονικά λογιστικά υπόλοιπα.

  Συγκεκριμένα το FF GROUP ASIA: καταχώριζε και δήλωνε εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα αναφορικά με υπαρκτούς τραπεζικούς λογαριασμούς, δήλωνε εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα αναφορικά με ανύπαρκτους ή εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και δημιουργούσε πλαστά bank statements για να υποστηρίξουν τα εν λόγω υπόλοιπα. 

  Πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση της A&M, δεν εντοπίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που να συνηγορούν στο ότι η ALPHA BANK βοήθησε ή είχε γνώση των εικονικών τραπεζικών υπολοίπων και πλαστών bank statements.

  Για παράδειγμα, καταγράφεται ότι τον Δεκέμβρη του 2009 ανοίχτηκαν στην ALPHA BANK δύο νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της εταιρείας FOLLI FOLLIE HONG KONG LIMITED (όπως ήταν η πρώην επωνυμία της FFGS). Ο ένας λογαριασμός ήταν σε γεν Ιαπωνίας και ο άλλος σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. 

  Αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί ήταν πραγματικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνταν από την FFGS μαζί με άλλους νόμιμους λογαριασμούς και ήταν καταχωρισμένοι στα βιβλία και στοιχεία της. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με την έκθεση, καταχωρίζονταν και εικονικές συναλλαγές και δηλώνονταν εικονικά υπόλοιπα στην FFGS.

  Σχεδόν όλη η δραστηριότητα και τα υπόλοιπα που φαίνονταν στον λογαριασμό σε δολάρια της FFGS στην ALPHA BANK ήταν εικονικά. 

  Στις 31.12.2016, το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού ήταν 208,5 εκατ. Πριν τη μεταφορά στην FF ORIGINS στις 31.12.2017, το εικονικό υπόλοιπο ανερχόταν σε 255,2 εκατομμύρια.

  Σύμφωνα δε με τα βιβλία της FFGS, στην οκταετή περίοδο από τις 31.12.2009 έως τις 31.12.2017, η FFGS καταχώρισε και δημιούργησε εικονικά χρηματικά διαθέσιμα σε αυτό τον λογαριασμό μέσω: της εικονικής είσπραξης εικονικών απαιτήσεων από πελάτες που δημιουργήθηκαν από εικονικές πωλήσεις με Ελεγχόμενες Εταιρείες (183,7 εκατομμύρια), της εικονικής είσπραξης εικονικών ενδοομιλικών απαιτήσεων από την FFBD, η οποία διεξήγαγε εξ ολοκλήρου εικονική δραστηριότητα (128 εκατ.) και εικονικών τόκων (8,4 εκατομμύρια δολάρια).

  Ετσι, για παράδειγμα, στις 31.12.2017 η FFGS καταχώρισε μεταφορά ποσού HKD 1,99 δισ. (255,2 εκατ. δολάρια) από τον λογαριασμό της σε US$ στην ALPHA BANK στην FF ORIGINS, αφήνοντας υπόλοιπο HKD 5.277 (676 δολάρια). To πραγματικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού σύμφωνα με την έκθεση ανερχόταν σε 500 δολάρια.

  Η A&M έλαβε bank statements που υποστήριζαν τα εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα ποσού 208,5 εκατ. δολάρια στις 31.12.2016, καθώς και τις κινήσεις του λογαριασμού κατά τη χρήση 2017 μέχρι τη μεταφορά του υπολοίπου στην FF ORIGINS στις 31.12.2017. 

  Αυτά τα bank statements όμως, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν πλαστά!

  Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, η FF ORIGINS έχει καταχωρισμένο στα βιβλία της ένα υπόλοιπο σε λογαριασμό της ALPHA BANK. Σύμφωνα με την κατανόηση της Α&Μ, ωστόσο, δεν υφίσταται τραπεζικός λογαριασμός στην ALPHA BANK για αυτή την εταιρεία και συνεπώς οποιοδήποτε υπόλοιπο εμφανίζεται σε αυτόν είναι εικονικό.

  Ο γραφίστας που έφτιαχνε… Statements Alpha Bank 

  Υπάλληλοι του FF GROUP ASIA παραδέχτηκαν στην Α&Μ ότι ορισμένα Bank Statements δημιουργήθηκαν από και σύμφωνα με τις οδηγίες υπαλλήλων του FF GROUP ASIA.

  Στην έρευνα εντοπίστηκαν: αρχεία WORD κατασκευασμένα με τη μορφή BANK STATEMENTS της ALPHA BANK, κενά αρχεία PDF με bank statements της ALPHA BANK, αρχεία που υποδεικνύουν ότι ένα μέλος της ομάδας graphic design του FF GROUP ASIA είχε στην κατοχή του ένα πρότυπο bank statement, αλλά και διαφορές σε υπόλοιπα και καταχωρηθείσα δραστηριότητα σε υποτιθέμενα έγγραφα επιβεβαίωσης υπολοίπων που είχαν ετοιμαστεί από διαφορετικούς υπαλλήλους του FF GROUP ASIA.

  Η ομολογία…

  Η Α&Μ εντόπισε διαφορές σε υποστηρικτικά έγγραφα επιβεβαίωσης υπολοίπων για τον ίδιο λογαριασμό και για την ίδια ημερομηνία, που είχαν ετοιμαστεί ανεξάρτητα από τα γραφεία της Εταιρίας στην Ελλάδα και από υπάλληλο στην FFGS, και διαφορές που διαπιστώθηκαν από τους ελεγκτές σε ταμειακά υπόλοιπα κλεισίματος σε σύγκριση με τα bank statements που παρασχέθηκαν για την τεκμηρίωση αυτών.

  Μάλιστα, σε συνέντευξη με υπάλληλο του FF GROUP/ASIA στις 30.08.2018 επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον από το 2011 ο συγκεκριμένος είχε βοηθήσει στη δημιουργία πλαστών bank statements και άλλων εγγράφων.  ΣΧΟΛΙΑ