Business

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 3,11 εκατ. ευρώ – Πρόταση για μέρισμα €0,50 ανά μετοχή


Καθαρά κέρδη €3,11 εκατ. παρουσίασε η Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Ειδικότερα, τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2021 παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €4,71 εκατ., έναντι €1,73 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ. έναντι €889 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €3,11 εκατ. έναντι €878 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 24,75% τη χρήση 2021, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €15,10 εκατ. ή €9,4116 ανά μετοχή στις 31/12/2021.

Στο τέλος της χρήσης 2021, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 86,91% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,98% σε ομόλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

• Τη σύσταση Επιτροπής ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία άπτονται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και προέβη στον ορισμό των μελών της.

• Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 συνολικού ποσού €802.272, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού €401.136 ή €0,25 ανά μετοχή που αντιστοιχεί στα προσωρινά μερίσματα της χρήσης που έχουν διανεμηθεί. Tο επιπλέον ποσό για διανομή που προκύπτει ανέρχεται σε €401.136, ήτοι €0,25 ανά μετοχή.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 6,90 στις 29/03/2022, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -23,07%.

Διαβάστε επίσης

Alpha Trust Ανδρομέδα: Το ΔΣ πρότεινε τον Βασίλη Κλέτσα για νέο CEΟ

 ΣΧΟΛΙΑ