• Χάρης Σαχίνης

  • NewsRoom
  Χάρης Σαχίνης

  Ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης


  Νερό μηδενικού άνθρακα το 2030…

  Με ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 1,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 θα προχωρήσουμε τον εταιρικό μας μετασχηματισμό ώστε να μετατραπεί η ΕΥΔΑΠ σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

  Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει έργα μετασχηματισμού ύψους 175 εκατ. ευρώ, έργα αποχέτευσης και ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική ύψους 700 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα αντικατάστασης δικτύων νερού για μείωση διαρροών 200 εκατ. ευρώ.

  Ο μετασχηματισμός της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει μια σειρά από έργα όπως τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου και παγίου, την ψηφιοποίηση δεδομένων και τον μετασχηματισμό ERΡ συστημάτων και διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της λήψης αποφάσεων.

  Zητούμενο επίσης είναι η βελτιστοποίηση του κόστους και η ανακατανομή πόρων και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

  Στόχος μας είναι η ΕΥΔΑΠ να φτάσει ώστε το 100% της απαιτούμενης ενέργειας να παράγεται από ΑΠΕ ως το 2030 ώστε να παράγουμε νερό μηδενικού άνθρακα. Η εταιρεία ιδιο-παράγει από ΑΠΕ το 48% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει και το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

  Πραγματοποιούμε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά αλλά και δίνουμε έμφαση σε κινήσεις μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης με βιοκλιματικά κτήρια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Επίσης, με το έργο της Ψυττάλειας, μειώνουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ψυττάλεια κατά 80% ως το 2030.

  Θέλουμε η ΕΥΔΑΠ να είναι η πιο αξιόπιστη εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στους στόχους της εταιρείας είναι να βελτιώσει τη διαχείριση νερού και μειώνοντας το ατιμολόγητο νερό, το νερό που χάνεται από διαρροές από το 25% στο 22% και έτσι να μειώςει το κόστος του αδιύλιστου νερού και το ενεργειακό κόστος.  ΣΧΟΛΙΑ